Councillors Banner Councillors
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text

Home : Corporate Services : Corporate Services : Council Meetings : Kildare County Council Meetings : 2008 : AgendasPrint this Document

Áras Chill Dara,

Páirc Devoy,

An Nás,

11 Meitheamh 2008.

 

DO'N MHÉARA IS GACH BALL DE’N CHOMHAIRLE CHONDAE

 

A Bhaill Uile,

Tionólfar cruinniú bliantúil de’n Chomhairle Chondae ar 3.00 tráthnóna dé hAoine, an 20ú Meitheamh 2008, i seomra na Chomhairle, Áras Chill Dara, Páirc Devoy, An Nás, agus iarrtar ort bheith i láthair.

________

 

The annual meeting of the County Council will be held at 3.00 p.m. on Friday 20 June 2008 in the Council Chamber, Áras Chill Dara, Devoy Park, Naas, and you are invited to attend.

 

Le gach dea ghuí,

 

A.C. Talbot

Meetings Administrator,

 

Clár – Agenda

  1. Election of Mayor.

  2. Election of Deputy Mayor.
  3. Other Business.