Councillors Banner Councillors
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text

Home : Corporate Services : Corporate Services : Council Meetings : Kildare County Council Meetings : 2010 : AgendasPrint this Document


Áras Chill Dara,
Páirc Devoy,
An Nás,
16 Meitheamh 2010.

DO'N MHÉARA IS GACH BALL DE’N CHOMHAIRLE CHONDAE

A Bhaill Uile,
Tionólfar cruinniú bliantúil de’n Chomhairle Chondae ar 2.00 tráthnóna dé hAoine, an 25ú Meitheamh 2010, i seomra na Chomhairle, Áras Chill Dara, Páirc Devoy, An Nás, agus iarrtar ort bheith i láthair.


________

The annual meeting of the County Council will be held at 2.00 p.m. on Friday, 25 June 2010 in the Council Chamber, Áras Chill Dara, Devoy Park, Naas, and you are invited to attend.


Le gach dea ghuí,


A.C. Talbot
Meetings Administrator,

Clár – Agenda

1. Election of Mayor.

2. Election of Deputy Mayor.

3. Other Business.