Press Releases/Adverts Banner Press Releases
and Adverts

Default text size Large text size Extra large text size High contrast text

Home : Press Releases/Adverts : Press Releases/Adverts 2012 : AugustLocal Authorities Tenders 2013

Tairiscintí Údarás Áitiúil 2013 

Tá Comhairle Contae Chiarraí ag comhordú soláthair na dtrí tairiscintí thíos thar ceann Chomhairle Chontae Chill Dara.

 

 

Fad

Dáta Fógartha

Dáta Deiridh

Iompar & Cíos Gléasra 2013

1 Bhliain

 29ú Lúnasa 2012

3in. 12ú Deireadh Fómhair 2012

Ábhar Déantúis Bóithre 2013 agus 2014

2 Bhliain

29ú Lúnasa 2012

3in. 12ú Deireadh Fómhair 2012

Breiseáin Coincréite agus Réamh-Mheascán

2 Bhliain

 29ú Lúnasa 2012

3in. 12ú Deireadh Fómhair 2012

 

 

 

 

Más spéis le Soláthróir/ Conraitheoir tairiscint a dhéanamh ar aon cheann de na tráthearraí seo ní mór dóibh cloí leis an scála ama cuí, mura ndeintear amhlaidh, beifear as an áireamh do thréimhse an chonartha. www.LAQuotes.ie. Is gá gach sonra a chur isteach ar-líne ag www.LAQuotes.ie

 www.LAQuotes.iewww.etenders.gov.ie

Sonraí iomlána ar fáil ag www.LAQuotes.iewww.etenders.gov.ie

 

Local Authorities Tenders 2013

Kerry County Council is coordinating the supply of the three framework tenders listed below on behalf of Kildare County Council.

 

 

Duration

Date Advertised

Closing Date

Plant Hire & Haulage 2013

 1 Year

 29 August 2012

3pm, 12 October 2012

Road Making Material 2013 and 2014

 2 Years

 29 August 2012

3pm, 12 October 2012

Ready-mix & Concrete Additives 2013 and 2014

 2 Years

 29 August 2012

3pm, 12 October 2012

 

If a Contractor/Supplier is interested in tendering for any of these commodities they will need to adhere to the relevant timeframes, failure to do so will mean elimination for the duration of the contract.  All details have to be submitted online at www.LAQuotes.ie. 

 

For full details please visit www.LAQuotes.ie or www.etenders.gov.ie

 

 

Back to other News Items