Cúrsaí Gaeilge Cúrsaí Gaeilge
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text

BaileCúrsaí Gaeilge in Údaráis Áitiúla Chill Dara

Tugann Údaráís Áitiúla Chill Dara faoi deara na dualgaisí a leagtar orthu de réir Act na dTeangacha Óifigiúla, agus tá said tiomanta d’iad a chomhlíonadh. Tá Údaráis Áitiúla Chill Dara tiomanta d’éascú daoine gur mhaith leo gnó a dhéanamh linn tré Ghailge, chomh fada agus is féidir. 

Tá Oifigeach Gaeilge páirt-aimsireach ceaptha acu, a bheadh an-shásta cabhrú le baill den phobal sa chás seo.  De bhreis ar seo, cabhraíonn an tOifigeach Gaeilge le baill agus fóirne na nÚdarás chun a ndualgaisí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus faoi reachtaíocht ghaolmhar, a chomhlíonadh.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tOifigeach Gaeilge ar gaeilge@kildarecoco.ie