Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Buneolas faoin bPlean 

2007-2011

Treoraíonn agus tacaíonn Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae
Chill Dara le raon leathan gníomhaíochtaí agus clár, lena n-áirítear
leabharlanna poiblí, seirbhísí ealaíon, staidéar áitiúil, ginealas,
cartlanna, seirbhísí do bhunscoileanna, leabharlann taistil agus
Iarsmalann na gCaecar. Tá dearadh agus soláthar na seirbhíse tacaithe
ag dhá théama phríomhúla:

Cuimsitheacht Chultúrtha agus
Líonrú Comhoibritheach

chun eispéiris agus deiseanna cultúrtha a chur ar fáil do shaoránaigh Chontae Chill Dara. Le chéile, feidhmíonn na seirbhísí mar scáthán a léiríonn an tsochaí, agus a fhrithchaitheann an léiriú sin do na saoránaigh, ag éileamh freagra uathu. Tuigimid agus cothaímid luach lárnach IDÉANNA agus eispéiris chultúrtha.
Déanaimid é seo trí leabhair, ábhar ilmheán agus raon deiseanna a
sholáthar, lena n-áirítear damhsa, ceol, scéalaíocht agus cumadh
scéalta. Tá rannpháirtíocht chultúrtha mar an dinimic ríthábhachtach a
thugann a thaom croí do Chill Dara agus úsáideann sé chun a ionannais
éagsúla a chur in iúl.

Tuigimid go n-airíonn daoine a ndomhan agus go gcuireann siad in iúl
é ar bhealaí éagsúla:

  • Aireachtáil agus léiriú amhairc/spásúil
  • Scileanna briathartha/teangeolaíocha
  • Bríonna loighciúla/matamaiticiúla
  • Tuiscintí coirp/cinéistéiseacha
  • Léiriú ceoil/rithimeach
  • Caidrimh idirphearsanta
  • Aireachtáil inphearsanta

(Gardner, H. 1993. Multiple Intelligences, the Theory in Practice).

Mar thoradh ar na bealaí éagsúla seo a úsáidtear chun idéanna a chruthú
agus a chur in iúl, bíonn dúshlán leanúnach le sárú ag Seirbhís
Leabharlainne Chill Dara, is é sin, deiseanna foghlama cuimsitheacha
samhlaíocha a chur ar fáil.