librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Liosta na nIonad Seirbhíse

Leabharlann Phobail Bhaile Átha Í
Teil: 059 8631144
Ríomhphost: athylib@kildarecoco.ie

Leabharlann agus Iarsmalann Caecar Bhéal Átha an Tuair
Teil: 0598623344
Ríomhphost: ballitorelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Dhíseart Diarmada
Teil: 059 9144483
Ríomhphost: castledermotlib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Chill Droichid
Teil: 01 6272207
Ríomhphost: celbridgelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Chlaonadh
Teil: 045 892716
Ríomhphost: clanelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Choill Dubh
Teil: 045 870456
Ríomhphost: coilldubhlib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail an Churraigh
Teil: 045 442527
Ríomhphost: curraghlib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Chill Choca
Teil: 01 6284403
Ríomhphost: kilcocklib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Chill Chuillinn
Teil: 045 482193
Ríomhphost: kilcullenlib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Chill Dara
Teil: 045 520235
Ríomhphost: kildarelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Léim an Bhradáin
Teil: 01 6060050
Ríomhphost: leixliplib@kildarecoco.ie

An tSeirbhís Ealaíon
Teil: 045 448318
Ríomhphost: lrussell@kildarecoco.ie

An Roinn um Staidéar Áitiúil, Ginealas agus Cartlanna
Teil: 045 449721
www.kildare.ie/library/localstudies

Staidéar Áitiúil
Teil: 087 9871046
Ríomhphost: localhistory@kildarecoco.ie

An tSeirbhís Ginealais
Teil: 045 433602
Ríomhphost: kildaregenealogy@iol.ie

An tSeirbhís Cartlann
Teil: 045 449721

Leabharlann Phobail Mhaigh Nuad
Teil: 01 6285530
Ríomhphost: maynoothlib@kildarecoco.ie

Seirbhís na Leabharlainne Taistil
Teil: 045 448303
Ríomhphost: mobilelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Mhainistir Eimhín
Teil: 045 529239
Ríomhphost: monasterevinlib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail an Náis
Teil: 045 879111
Ríomhphost: naaslib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail an Droichid Nua
Teil: 045 436453
Ríomhphost: newbridgelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Ráth Iomgháin
Teil: 045 528078
Ríomhphost: rathanganlib@kildarecoco.ie

An tSeirbhís Leabharlainne do Scoileanna
Teil: 045 527080
Guthán Póca: 087 1221903
Ríomhphost: schools@kildarecoco.ie