Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Liosta na nIonad Seirbhíse

Leabharlann Phobail Bhaile Átha Í
Teil: 059 8631144
Ríomhphost: athylib@kildarecoco.ie

Leabharlann agus Iarsmalann Caecar Bhéal Átha an Tuair
Teil: 0598623344
Ríomhphost: ballitorelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Dhíseart Diarmada
Teil: 059 9144483
Ríomhphost: castledermotlib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Chill Droichid
Teil: 01 6272207
Ríomhphost: celbridgelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Chlaonadh
Teil: 045 892716
Ríomhphost: clanelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Choill Dubh
Teil: 045 870456
Ríomhphost: coilldubhlib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail an Churraigh
Teil: 045 442527
Ríomhphost: curraghlib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Chill Choca
Teil: 01 6284403
Ríomhphost: kilcocklib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Chill Chuillinn
Teil: 045 482193
Ríomhphost: kilcullenlib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Chill Dara
Teil: 045 520235
Ríomhphost: kildarelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Léim an Bhradáin
Teil: 01 6060050
Ríomhphost: leixliplib@kildarecoco.ie

An tSeirbhís Ealaíon
Teil: 045 448318
Ríomhphost: lrussell@kildarecoco.ie

An Roinn um Staidéar Áitiúil, Ginealas agus Cartlanna
Teil: 045 449721
www.kildare.ie/library/localstudies

Staidéar Áitiúil
Teil: 087 9871046
Ríomhphost: localhistory@kildarecoco.ie

An tSeirbhís Ginealais
Teil: 045 433602
Ríomhphost: kildaregenealogy@iol.ie

An tSeirbhís Cartlann
Teil: 045 449721

Leabharlann Phobail Mhaigh Nuad
Teil: 01 6285530
Ríomhphost: maynoothlib@kildarecoco.ie

Seirbhís na Leabharlainne Taistil
Teil: 045 448303
Ríomhphost: mobilelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Mhainistir Eimhín
Teil: 045 529239
Ríomhphost: monasterevinlib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail an Náis
Teil: 045 879111
Ríomhphost: naaslib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail an Droichid Nua
Teil: 045 436453
Ríomhphost: newbridgelib@kildarecoco.ie

Leabharlann Phobail Ráth Iomgháin
Teil: 045 528078
Ríomhphost: rathanganlib@kildarecoco.ie

An tSeirbhís Leabharlainne do Scoileanna
Teil: 045 527080
Guthán Póca: 087 1221903
Ríomhphost: schools@kildarecoco.ie