Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Margaíocht agus Poiblíocht 

DÉANTA

 • Buiséid mhargaíochta agus Chaidrimh Phoiblí curtha ar fail
 • Clár oiliúna i margaíocht agus Caidreamh Poiblí curtha ar fáil don fhoireann
 • Gníomhartha margaíochta agus caidrimh phoiblí áitiúla ag ionaid seirbhíse
 • Rannpháirtíocht i ngníomhartha náisiúnta

LE DÉANAMH

Méadú ar an mbuiséad margaíochta agus poiblíochta chun:

 • Leanúint ar aghaidh leis an gclár margaíochta do sheirbhísí cultúrtha tacaithe ag oiliúint ghairmiúil don fhoireann agus feachtas caidrimh phoiblí
 • Feachtas a fhorbairt chun luach lárnach na samhlaíochta, an eolais agus na rannpháirtíochta cultúrtha a chur chun cinn mar ghné ríthábhachtach den saoránacht ghníomhach, de cheartas sóisialta agus den chomhionannas
 • Leanúint ar aghaidh ag cruthú comhpháirtíochtaí le gníomhaireachtaí agus tionscnaimh ábhartha chun inrochtaineacht agus rannpháirtíocht a uasmhéadú
 • Faisnéis faoi sheirbhísí a chur ar fáil go sonrach do theaghlaigh nua
 • Seirbhísí dírithe agus cláir rannpháirteacha a mhúnlú trí idirghníomhaíocht dhíreach a dhéanamh le spriocghrúpaí
 • Glacadh le próiseas comhairliúcháin agus measúnaithe le haghaidh gach gné den tseirbhís, agus aon aiseolas a thaifeadadh
 • Clár oiliúna agus forbartha a chur ar fáil don fhoireann chun cabhrú
  leo leis na nithe seo a leanas
 • poiblíocht rialta sna meáin chumarsáide
 • scileanna margaíochta
 • scileanna láithrithe
 • cúram do chustaiméirí
 • dearadh agus seachadadh taispeántas
 • Leanúint ar aghaidh ag oibriú le struchtúir an Bhoird Forbartha Contae chun teagmhálacha níos doimhne a chruthú leis na gníomhaireachtaí agus na cláir áitiúla uile chun Cuimsitheacht Chultúrtha agus seirbhísí leabharlainne a chur chun cinn