Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Rath a Thomhas 

DÉANTA

 • Glacadh le táscairí seirbhísí náisiúnta agus áitiúla agus cuireadh i bhfeidhm iad
 • Tá an Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta i bhfeidhm ar fud na seirbhíse
 • Tá córas meastóireachta tionscadail i bhfeidhm d’obair taighde agus forbartha le príomhghrúpaí
 • Glacadh páirt sa Suirbhé Náisiúnta ar Úsáideoirí Leabharlann Poiblí
 • Rinneadh suirbhéanna agus comhairliúcháin áitiúla

LE DÉANAMH

 • Creatlach chomhairliúcháin agus meastóireachta a fhorbairt níos mó le spriocghrúpaí le haghaidh gach gné den tseirbhís mar chuid de na pleananna oibríochtúla bliantúla ag úsáid Struchtúir an Bhoird Forbartha Contae
 • Leanúint ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar tháscairí seirbhíse agus seirbhísí a choigeartú chun spriocanna a bhaint amach
 • Bearta cáilíochtúla a fhorbairt
 • Áiritheoirí dorais a shuiteáil ag na hionaid seirbhíse uile
 • Leanúint ar aghaidh ag cuimsiú na meastóireachta mar ghné phríomhúil de gach clár nó tionscadal
 • Páirt a ghlacadh i suirbhéanna náisiúnta molta