Find, Request books and other items

librarys Banner
Open Door Time
Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide 

DÉANTA

 • Córas Bainistíochta Faisnéise feabhsaithe suiteáilte in 12 ionad seirbhíse agus sa Cheanncheathrú
 • Seirbhísí TFC poiblí ar fáil ag na hionaid seirbhíse uile
 • Seirbhísí gréasáin ar fáil, lena n-áirítear
 • Staidéar Áitiúil agus Cartlanna

- Rochtain ar líne ar chatalóga acmhainní leabharlainne

- Bunachair Shonraí

- Nuacht agus eolas faoi imeachtaí lena n-áirítear eolas a sheoladh tríd an bpost
- Léirmheas ar leabhair, tuairimí agus smaointe úsáideoirí na leabharlainne curtha ar taispeáint

 • Tús curtha le soláthar leathanbhanda/seirbhíse gan sreanga ar fud an chontae
 • Tús curtha le seirbhís ‘ríomhaire glúine ar iasacht’ ar fud an chontae mar atá ar fáil ag Leabharlann Léim an Bhradáin faoi láthair
 • Tús curtha le soláthar teicneolaíochtaí cúnta ag na hionaid seirbhíse uile
 • Tús curtha le soláthar bogearraí cúnta ag na hionaid seirbhíse uile

LE DÉANAMH

 • Ár líonraí teicneolaíocha agus ár mbonneagar cumarsáide a leathnú agus a fheabhsú chun feabhas a chur ar rochtain an phobail ar TFC
 • A chinntiú go ndéantar an infheistíocht uile sa teicneolaíocht a phromhadh i gcoinne ár gcuspóirí príomhúla maidir le riachtanais úsáideoirí, cuimsitheacht agus inrochtaineacht
 • An córas bainistíochta faisnéise a leathnú chuig na hionaid seirbhíse uile
 • Leanúint ar aghaidh ag tacú le húsáideoirí drogallacha trí mheantóireacht phraiticiúil neamhfhoirmiúil a chur ar fáil
 • Raon na mbogearraí ar fáil d’úsáideoirí, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, a leathnú
 • Leanúint ar aghaidh ag cur oiliúna maidir le seirbhísí leictreonacha ar an bhfoireann
 • Leanúint ar aghaidh ag forbairt seirbhísí a bhaineann leis an idirlíon
 • Seirbhís leabhar leictreonach a sholáthar
 • Ball foirne breise a cheapadh chun tacú le seirbhísí TFC poiblí