Readers Festival banner

Event: A Feast of Irish Literature
Date: Tuesday, 3rd October
Time: 7pm
Venue: Brady's Clockhouse, Maynooth

Everyone is welcome to Brady’s Clock House, Maynooth for this literary evening of readings, music, song and good conversation.

Join author Éilís Ní Dhuibhne, Poet Colm Breathnach, Dr Liam Mac Amhlaigh together with musicians and emerging young writers from Maynooth University.

Oíche álainn liteartha í seo le ceol, comhluadar spraíúil agus beirt de na scríbhneoirí is cáiliúla i litríocht na Gaeilge, Éilís Ní Dhuibhne & Colm Breathnach, agus iad ag léamh do phobal Chill Dara agus ag labhairt leis an Dr Liam Mac Amhlaigh. Anuas orthu sin, tabharfaidh scríbhneoirí óga Ollscoil Mhá Nuad blaiseadh beag dá gcuid scríbhneoireachta.

Úrscéalaí cáiliúil dátheangach í Éilís Ní Dhuibhne. Tá os cionn seasca gearrscéal agus os cionn scór úrscéal foilsithe aici, agus mórchuid duaiseanna buaite aici, ina measc duais Lios Tuathail d'fhilíocht, trí Dhuais ‘Bisto’, Gradam IBBY, ceithre dhuais Oireachtais d'fhicsean agus do dhrámaíocht, agus duaiseanna eile nach iad. Tá sí ina ball d’Aosdána agus bhuaigh Duais PEN sa bhliain 2015. Is iad The Shelter of Neighbours (2012) agus Aisling Nó Iníon A (2015) na leabhair is déanai léi.

File aitheanta é Colm Breathnach, a bhuaigh príomhdhuais filíochta i gcomórtais liteartha an Oireachtais ceithre huaire. Bhronn An Foras Cultúrtha Gael-Mheiriceánach ‘Duais an Bhuitléaraigh’ air sa bhliain 1999. D’fheidhmigh sé mar eagarthóir cúnta ar dhá eagrán de Innti i dteannta Michael Davitt agus ba é an chéad eagarthóir Gaeilge é ar Scoth na hÉigse/Best of Irish Poetry (Southword Editions). Foilsíodh Tírdhreacha, an cnuasach filíochta is déanaí leis, in 2015. 

Is léachtóir le litríocht agus teanga na Gaeilge i Roinn na Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad é an Dr Liam Mac Amhlaigh. Spéis aige i litríocht chomhaimseartha na Gaeilge, i bhfoclóireacht na Nua-Ghaeilge agus stair theanga na Gaeilge san fhichiú haois, agus cuid mhaith foilsithe aige ar na hábhair chéanna.  É ina chomheagarthóir bunaidh ar an ríomhiris phiarmheasta acadúil COMHARTaighde (www.comhartaighde.ie) agus ina eagarthóir ar an gcartlann phórtráidí digiteacha, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge (www.portraidi.ie).

 

Colm Breathnach Photo Liam MacAmhlaigh Photo

 Eilis NíDhuibhne Photo