Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Thinig meath ar dhaonra an chontae idir 1841 agus deireadh an nao haois dag. ths an fichi haois bh daonra an chontae seasmhach go leor ar feadh beagnach ceithre scr bliain rud is lir n ngraif thos. dheireadh na 1970 thinig mad leannach bliain i ndiaidh blianta ar dhaonra an chontae. Roinnt eochair-fhric dhimeagrafaic athraithe an chontae1 Ramh-mheastachn daonra le haghaidh 20222 254640 Daonra iomln de rir dhaonireamh 2011 210312 Catadn an daonra ag obair 82.3 Mad bliantil ar an men sa daonra idir 2006-2011 4795 Catadn de theaghlaigh aontuismitheora 21 Catadn den daonra faoi bhun 18 28.3 Catadn de nisinaigh neamh- ireannacha at ina gcna sa chontae 11.8 Fgann an fs ramh-mheasta ar an daonra mar aon leis an agslacht chultrtha at ag teacht chun cinn agus an catadn ard de dhaoine sa chontae go mbeidh deiseanna agus dshlin suntasacha ag baint le seirbhs a sheachadadh agus cuimsi sisialta a choth. 1 bunaithe ar shonra dhaonireamh 2011 2 treoirlnte daonra RPG tthar ag sil le figiir daonra athbhreithnithe i rith shaolr an Phlean seo. 1841 0 50000 100.000 150000 200000 250000 Athr Daonra i gCo. Chill Dara 1841- 2011 1861 1881 1901 1926 1946 1956 1966 1979 1986 1996 2002 2006 2011 Dimeagrafaic ag athr 12