Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Comhthacs Bh foril san Acht um Athchiri Rialtais itiil 2014 chun Coist Forbartha Pobail itila LCDC a bhun sna 31 ceantar daris itiil. Tagann na Coist in ionad na mBord Forbartha Contae agus c go gcoinnonn siad stl chomhoibritheach na mBord Forbartha t rl feabhsaithe agus struchtr difriil acu anois. Rl T feidhm lrnach ag na Coist chun dearcadh nos straitis nos daingne a ghlacadh maidir le forbairt itiil agus pobail. Danfaidh an Coiste maoirsi ar mhaoini a bhainfidh le forbairt itiil agus pobail sa chontae agus beidh s freagrach as. Forbridh gach Coiste Plean Eacnamaoch agus Pobail itiil LECP in 2015 a mhairfidh ar feadh s bliana. Comhaontfar sa phlean sin an creat straitiseach le haghaidh forbairt eacnamaoch agus pobail don chontae. An Coiste Forbartha Pobail itiil LCDC 15 Beidh s mar threoir ag leithdhileadh acmhainn pobail agus forbartha itila agus treoridh s prisis phleanla eile. Ullmhidh an Coiste LCDC an ghn phobail den phlean agus forbridh Coiste an Bheartais Straitisigh um Fhorbairt Fiontraocht agus Pleanil Eacnamaoch an ghn eacnamaoch den phlean. Is g an d ghn a ullmh ag an am canna le bheith mar bhuns ag Plean LECP foriomln amhin. Struchtr T Coist LCDC bunaithe ar bhallraocht chomhlachta reachtla agus neamhreachtla a bhfuil mramh na suochn acu. Solthraonn an t-dars itiil an tacaocht riarachin agus rnaochta. T LCDC Chontae Chill Dara bunaithe ar choiste naoi mball dag. CLR GNO MHACHTCHIN UM CHUIMSI SISIALTA AN COISTE FORBARTHA POBAIL ITIIL PLEAN EACNAMAOCH AGUS POBAIL ITIIL PPEA LONRA RANNPHIRTOCHTA POIBL LRP FORBAIRT TUAITHE LEADER