Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 1. Tac leis an daonlathas itiil agus feabhas a chur air 2. Fs eacnamaoch agus fostaocht inbhuanaithe a asc agus a spreagadh. 3. Bonneagar sisialta agus fisiceach Chill Dara a fhorbairt agus a fhs. 4. ifeachtlacht agus ifeachtacht i seachadadh seirbhs a fheabhs. 5. Cill Dara a chur chun cinn agus a fhorbairt mar it chnaithe foghlama oibre it chun cuairt a thabhairt air agus gn a dhanamh. Fachfaidh Comhairle Contae Chill Dara le caighden ard seirbhse a chur ar fil i ngach rimse gnomhaochta. Bainfear leas as priseas crasach rialaithe agus athbhreithnithe go leannach chun sil a choinneil ar dhul chun cinn agus chun acmhainn a bhainisti. Dreoidh Comhairle Contae Chill Dara ar na promhchuspir straitiseacha seo a leanas Promhchuspir Straitiseacha 18