Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 1.6 A chinnti go dtugtar faisnis comhairle agus oiliint chaoithiil do na comhairleoir chun a rl mar ionadaithe poibl a chomhlonadh. 1.7 Leanint den obair le cumainn pobail cnaitheoir reatha agus tac le forbairt cumann cnaitheoir nua. 1.8 Leanint den fhcas at ar chuimsi sisialta mar bhealach chun dul i ngleic le bochtaineacht agus le mbhuntiste. 1.9 Rl ceannaireachta pobail na comhairle a fhorbairt trd an gCoiste Forbartha Pobail itiil LCDC agus an Lonra Rannphirtochta Poibl PPN. 1.10 Leanint ag uasmhad rannphirtocht tionnta i bhfeabhschn tithe forbairt eastt agus forbairt pobail. 1.11 Rochtain a thabhairt don chontae ar fad ar shaorid leabharlainne agus deiseanna do chch a bheith rannphirteach sna hEalaona. 1.12 Leanint den obair chun seachadadh seirbhs a mhad ar bhonn for-rochtana de rir mar is fidir le hacmhainn. 1.1 A aithint gur chuir an daonlathas itiil Comhairleoir i gcrolr an daris itiil mar sholthraithe seirbhse poibl at cuntasach. 1.2 Oibri chun rannphirtocht an phobail agus saornacht ghnomhach a fheabhs tr fhorbairt acmhainn agus oiliint i gcomhar leis an Lonra um Rannphirtocht Phoibl PPN. 1.3 Comhairlichn agus cumarsid a chur chun cinn tr chomhphirtocht le fostaithe agus le saornaigh. 1.4 Oibri chun cruinneas an chlir toghchin a fheabhs agus inichadh a dhanamh ar an sid a bhaintear as clir faisnise poibl drithe agus ar theicneolaochta nua chun rannphirtocht sa phriseas toghchnach a fheabhs. 1.5 Tac leis an obair a dhanann Coist Beartais Straitisigh 1. Tac leis an daonlathas itiil agus feabhas a chur air 20