Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
2.11 Leanint den obair leis an dars um Shbhilteacht ar Bhithre RSA leis na Garda agus le gnomhaireachta eile chun Sbhilteacht ar Bhithre a chur chun cinn. 2.12 Leanint diarrachta feabhas a chur ar an gcaighden uisce in uisc dromchla agus i screamhuisce agus Pleananna um Bainistocht Abhantra a chur i bhfeidhm. 2.13 Rochtain ar sprt pobalbhunaithe agus ar dheiseanna caitheamh aimsire a chur chun cinn. 2.14 A chinnti go gclotear go hiomln le caighdein cilochta aeir. 2.15 Forbairt fiontar talmhaochta stoc folaochta agus fiontair ghaolmhara a asc sa chontae agus tac le forbairt na dtionscal stoc folaochta agus eacha a bhaineann le turasireacht. 2.16 Machnamh a dhanamh ar dhreasacht a chur i bhfeidhm a dfhgfadh go mbeadh pirceil oc ar an tsrid nos inghlactha. 23