Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
3.12 Aga taistil agus sbhilteacht ar bhithre a fheabhs tr bhearta bainistochta trchta ifeachtla a chur i bhfeidhm agus tgil ar innilachta agus ar scla lrionad bainistochta trchta na comhairle faoi rir maoini iomchu a bheith ar fil. 3.13 Tac le forbairt pobail inbhuanaithe tr idirghabhil ghnomhach maidir le togra faoi stiir an phobail a asc. 3.14 Bearta tithochta iomchu a mheasn agus a sholthar chun freastal do riachtanais tithochta sa chontae. 3.15 Saorid pirceil carranna leordhthanach a sholthar agus pirceil rialaithe i mbailte agus i sridbhailte faoi rir an bhuisid at ar fil. 3.16 Leanint ag cur feabhais agus ag forbairt an stoic tgla leabharlainne agus acmhainn a thabhairt do leabharlanna itila mar lrionaid an phobail. 3.17 Tac le forbairt agus feabhas saorid spirt ineasa caitheamh aimsire agus ealaon. 3.18 Foril a dhanamh le haghaidh sbhilteacht an phobail tr Sheirbhs Ditein ifeachtil agus ifeachtach. 3.19 Oibri le Promhghnomhaireachta Freagartha An Garda Sochna agus FSS chun pleanil agus freagairt do Mhrigeandla de rir Creat um Bhainisti Mrigeandla. 3.20 Leanint den rl gairmiil agus gnomhach maidir le monatireacht a dhanamh ar shaorid prisela bia i ndil leis an tionscal feola. 25