Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
4.1 An sid a bhaintear as teicneolaochta nua T.F. agus Cumarside a bharrfheabhs chun seachadadh seirbhs a fheabhs. 4.2 ifeachtlacht agus feidhmocht eagraochtil agus oibrochta a uasmhad agus a chinnti go gcuirtear an caighden seirbhse agus an fhreagrlacht is fearr ar bith ar fil do chustaimir do shaornaigh agus do chinocir tr chras Bainistocht Caidreamh le Custaimir a thabhairt isteach agus a sid san eagraocht dfhonn prisis a cuchiri agus struchtir tuairiscithe a thabhairt do gach custaimir lena n-irtear comhalta na comhairle. COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 4.3 Measn a dhanamh ar shaincheisteanna comhionannais agus cearta an duine a dfhadfadh a bheith bhartha do fheidhmeanna agus daidhm r n-eagraochta agus na beartais na pleananna agus na gnomhartha at i bhfeidhm n beartaithe a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sin. 4.4 A chinnti go mbeidh luach ar airgead le fil i solthar earra agus seirbhs tr dea-chleachtas a sid agus beartais solthair nisinta a chomhlonadh. 4.5 sid fuinnimh a imscrd ag gach saorid daris itiil agus iarracht a dhanamh costais fuinnimh a oslaghd tr chaomhn feabhsaithe agus teicneolaochta nua a sid faoi rir acmhainn a bheith ar fil. 4. Feabhas a chur ifeachtlacht agus ifeachtacht seachadadh seirbhs 26