Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
27 4.6 Dri ar obair fhoirne agus ar an tbhacht at le comhoibri thar dhiscipln rannga agus limistir geografacha. 4.7 Tac leis an bhfoireann a lnchumas a bhaint amach tr fhoghlaim comhroinnt taith agus aistri scileanna. 4.8 Cultr a chruth ar fud an daris itiil ina bhfuil seirbhs phoibl ar ardchaighden trdhearcacht cuntasacht agus luach ar airgead. 4.9 Leanint ag tabhairt freagra ar riachtanais na saornach tr mhnla dea-chleachtais agus cur chuige comhthite maidir le seirbhs a sheachadadh. 4.10 Aiseolas a lorg n bpobal maidir le caighden na seirbhse a sheachadtar agus taith an chustaimara a dhilelann le Comhairle Contae Chill Dara. 4.11 Leanint ag tabhairt poiblochta dascaocht rochtana do chch ar sheirbhs agus ar itreabh na comhairle agus sin a asc. 4.12 Tac le maoirsi airgeadais ifeachtach ar bhonn inmhenach nisinta agus AE agus a asc. 4.13 ocaochta a eisiint de rir an Achta um oc Pras Cuntas. 4.14 Leanint den chlr ina gcuirtear feabhas ar phrisis inmhenacha agus bogadh chuig seirbhs daris itiil roinnte le haghaidh prolla agus aoislintas. 4.15 Clr bunachar sonra cuimsitheach scmhainn a bhun ina gcuimstear taifead mapla de gach talamh agus itreabh at faoi inireacht na comhairle.