Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
5.1 Contae Chill Dara a chur chun cinn mar shuomh straitiseach infheistochta agus mar it chun fostaocht a chruth ann. 5.2 Comhoibri le Gnomhaireachta Stit agus le fostir chun deiseanna jabanna a uasmhad sa chontae. 5.3 Oibri chun naisc a fhorbairt le hOllscoil Mhaigh Nuad dfhonn deiseanna fostaochta a fhorbairt tr innilachta an choliste i gcrsa Taighde agus Forbartha agus an taith at aige i mbun comhfhiontar le tionscail den scoth. 5.4 Tacaocht agus seirbhs a sholthar dfhonn micreaghntha agus gntha beaga a thos a fhs agus a fhorbairt i gCill Dara. COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 5.5 Leanint ag obair le gnomhaireachta stit Filte ireann Uiscebheala ireann Filte Chill Dara agus le pirtithe leasmhara eile as an it chun an turasireacht a chur chun cinn i gCill Dara agus solthar bonneagar turasireachta a asc. 5.6 Athsid agus athghiniint taln agus foirgnimh reatha i lr r mbailte mra a bhfuil dea-riocht orthu a spreagadh agus a asc 5.7 Cruth agus timpeallacht Chill Dara a fheabhs agus a fhorbairt. 5.8 Leanint de rialachin bainistochta dramhaola a forfheidhmi agus bruscar a laghd. 5.9 Acmhainneacht na n-uiscebheala sa chontae a chur chun cinn mar is thurasireachta agus mar thimpeallacht mhaireachtla nos fearr. 28 5. Cill Dara a chur chun cinn agus a fhorbairt mar it chnaithe it le bheith ag foghlaim agus ag obair ann it chun cuairt a thabhairt air agus gn a dhanamh ann