Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
5.10 Timpeallacht ndrtha Chill Dara a chosaint agus a choth. 5.11 Saol cultrtha agus ealaonta Chill Dara a chur chun cinn agus a fheabhs. 5.12 Oibri le heagraochta spirt itila agus nisinta chun saorid spirt sa chontae a chur chun cinn agus a fhorbairt agus timpeallacht a chruth ina gcothatear rannphirtocht i sprt sna healaona agus sa phobal 5.13 Oibri leis na pobail itila chun clir forbartha tuaithe a bhr chun cinn. 5.14 Tac leis an gClr um Chontae Aoisbh i gCill Dara agus a stiradh clr at fhorbairt agus mhaoirsi ag Comhaontas Aoisbh Chill Dara le tacaocht Aoisbh ireann. 29