Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Local Community Development Committee LCDC Rural Development LEADER Local Economic and Community Plan LECP Public Participation Network PPN Social Inclusion Activation Programme SICAP Tuarascil Bainistochta Mosil Mar chuid den chlr athchirithe rialtais itiil leannach ullmhaonn an Promhfheidhmeannach tuarascil bainistochta gach m le breithni ag an gcomhairle ina leagtar amach feidhmi na bhfeidhmeanna feidhmichin i rith na mosa roimhe sin lena n-irtear crsa a bhaineann le forfheidhmi beartais agus solthar seirbhs. Tscair Feidhmochta Bunaodh an Coimisin Nisinta um Fhormhaoirsi agus Inichireacht i m Iil 2014 faoi alt 16 den Acht um Athchiri Rialtais itiil 2014. Feidhm de chuid an Choimisiin is ea grinnscrd a dhanamh ar fheidhmocht na n-dars itiil tr thagairt a dhanamh do thscair feidhmochta. Beidh na tois feidhmochta bonnlne at in aguisn 3 den Phlean seo arna gcead ag an gCoimisin mar bhuns faoina ndanfar feidhmocht a thomhas sa todhcha. Gheobhaidh an Coimisin cip den Phlean seo agus danfaidh s monatireacht ar cib an leor an Plean Corparideach agus danfaidh s meastireacht ar a chur i bhfeidhm. 31 TUARASCIL BAINISTOCHTA MOSIL BUISAD BLIANTIL PLEAN BLIANTIL UM SHEACHADADH SEIRBHSE PLEAN CORPARIDEACH CIG BLIANA TOMHAS AGUS BAINISTOCHT FEIDHMOCHTA TSCAIR FEIDHMOCHTA