Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Comhairlichn 32 Agus Plean Corparideach 2015-2019 ullmh lorgaodh aighneachta dhaoine eagraochta a bhfuil suim acu sa rialtas itiil n at rannphirteach ann lucht side seirbhs na comhairle ghrpa leasa pobail agus eagraochta itila. Tugadh spreagadh don phobal a bheith rannphirteach in ullmh an phlean. Chun a chinnti go rabhthas i gcomhairle le rimse leathan leasanna chuathas i dteagmhil le gach grpaeagraocht ar liosta crsaochta na comhairle. Chomh maith leis sin foilsodh fgra ar r suomh idirlon agus sna mein shisialta. Fuaireamar 25 aighneacht agus measadh iad mar chuid de phriseas ullmhchin an Phlean seo. Chuamar i gcomhairle le comhalta na comhairle leis an ngrpa beartais chorparidigh agus lenr bhfoireann le linn phriseas ullmhchin an Phlean seo.