Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
T TITHOCHT T1 go T6 T1 An Stoc Tithochta Sisialta T2 Folntais Tithochta T3 Am agus Costas Athligin ar an Men T4 Costas Cothabhla Tithochta T5 Cigireachta ar Thithocht ar Cos san Earnil Phrobhideach T6 Daoine Fsta Gan Ddean go Fadtarmach P PLEANIL P1 GO P4 P.1 Foirgnimh Nua ar a ndearnadh Cigireacht P.2 LonCatadn na gCinnt Pleanla arna ndeimhni ag An Bord Pleanla P.3 Catadn na gCsanna um Fhorfheidhmi Pleanla at Dnta mar Ritithe P.4 Costas per capita na Seirbhse Pleanla C DRAMHALCOMHSHAOL C1 go C5 C.1 Lon na gCeadnaithe ag Feidhmi i Limistar daris itiil C.2 LonCatadn na dTeaghlach a bhfuil fil acu ar Sheirbhs 3 Bhosca Bruscair C.3 Lon na nGearn Dramhaola a cuireadh isteach chuig Oifig um Forghnomh Comhshaoil an EPA C.4 Catadn de Eile .i. nach Dramhal de Ghearin maidir le Truailli Comhshaoil a Dnadh C.5 Catadn den Limistar daris itiil laistigh de na 5 Leibhal de Thruailli Bruscair U UISCE U1 agus U2 U.1 Uisce Gan Tsc mar Chatadn den Uisce Go Lir a chuirtear ar fil faoi Scimeanna an daris itiil. U.2 Catadn den Uisce il scimeanna poibl agus probhideacha i gComhlonadh le Ceanglais Reachtla. B BITHRE B1 agus B2 B.1 Rtlacha san Innacs ar Dhla Dromchla Cosin B.2 Catadn dIdirbhearta Mtarchnach a Dhantar ar Lne D SEIRBHS DITEIN D1 go D3 D.1 Costas per capita na Seirbhse Ditein D.2 sid na Seirbhse D.3 Catadn a dFhreastail ag Lithreacha Ditein. L SEIRBHS LEABHARLAINNECAITHEAMH AIMSIRE L1 go L2 L.1 Cuairteanna ar an Leabharlann L.2 An Costas at le Seirbhs Leabharlainne a rechtil IGEPOBAL 1 go 4 .1 Rannphirtocht i Scim Chomhairle na ng .2 Lon na Rannphirtithe as Gaillimh at Fostaithe mar Chatadn den Sprioc. .3 Catadn na nAinmnitheach ar Bhallraocht LCDC tr na Struchtir PPN na Grpa SICAP is Imealla .4 Lon ag dul ar aghaidh chuig Fostaocht Lnaimseartha Pirtaimseartha n Finfhostaocht laistigh de 6 Mh Fhaigheann siad Tacaocht Fostaochta Sprioc 3. C CORPARIDEACH C1 go C4 C.1 Lon Iomln na gCoibhis Lnaimseartha C.2 Laethanta Oibre Caillte de bharr Breoiteachta C.3 Lon na gCuairteanna Leathanaigh chuig Suomh grasin an daris itiil C.4 Costas Foriomln an tSolthair TFC in aghaidh CL. M AIRGEADAS M1 agus M2 M.1 Achoimre 5 Bliana ar Iarmhid an Chuntais Ioncaim M.2 Achoimre 5 Bliana ar Chatadn an Leibhil Bailithe le haghaidh Mrfhoins Ioncaim. J FORBAIRT EACNAMAOCH J1 J.1 Lon na bPost a Cruthaodh Tscair Feidhmochta COMHAIRLE CONTAE CHILL DARA Plean Corparideach 2015-2019 Aguisn 3 36