Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Grpa Beartais Chorparidigh T obair na gcoist beartais straitisigh comhordaithe trd an ngrpa beartais chorparidigh le ballraocht ina gcuimstear Mara na comhairle contae Cathaoirleach gach CBS Ball aon cheantar bardasach nach bhfuil ion adaocht acu ar an GBC. Feidhmonn an GBC mar nasc idir na CBS agus an chomhairle iomln agus solthraonn s fram inar fidir seasamh beartais a dhanann difear don chomhairle ar fad a chomhaont le cur faoi bhrid na comhairle iomln 5 Coist Beartais Straitisigh Cheadaigh Comhairle Contae Chill Dara Scim Coiste Beartais Straitisigh 2014-2019 an 26 Samhain 2014. T cig Choiste Beartais Straitisigh CPS ag Comhairle Contae Chill Dara Forbairt Eacnamaoch Fiontar agus Pleanil Iompar Seirbhs Slinte agus igeandla Seirbhs Comhshaoil agus Uisce Pobal itiil agus Cultrtha Cuimstear i mballraocht an CBS Comhairleoir tofa agus ionadaithe na gcomhphirtithe sisialta agus leasanna earnla. T Comhairleoir tofa ina chathaoirleach ar gach CBS agus tacaocht aige Stirthir Seirbhse. Is an rl at ag gach CBS n foirmi forbairt agus athbhreithni a dhanamh ar bheartais d rims freagrachta. Is an Chomhairle i gcna an t-dars a dhanfaidh na cinnt agus beidh s mar chram ar an CBS comhairle a thabhairt agus cuidi leis an gcomhairle ina cuid oibre.