Ceardlann Pleanáil Teanga i mírcheantar Maigh Nuad

Ceardlann Pleanáil Teanga / Irish Language Planning Workshop

Ceardlann Pleanáil Teanga i mírcheantar Maigh Nuad

Maynooth UniversityMaynooth


Event Details

 • Tue 11 Jun - Wed 12 Jun  2019
 • 20:00

 • Cost: €0

 • Venue Details
  Maynooth University

  Maynooth


 • 01 708 6160
 • communications@nuim.ie
 • www.maynoothuniversity.ie


Ceardlann Pleanáil Teanga chun todhchaí na Gaeilge i mírcheantar Maigh Nuad agus i gContae Chill Dara / Irish language planning workshop to discuss the future of the Irish language in the greater Maynooth area and in Co. Kildare


Seomra / Room SE-013, Ranng Oideachais / School of Education, Ollscoil Mháigh Nuad / Maynooth University
*************************
A chara,

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit freastal ar cheardlann pleanáil teanga ar 11 Meitheamh chun todhchaí na Gaeilge i mírcheantar Maigh Nuad agus i gContae Chill Dara.

Beidh an ceardlann dá theangach seo oscailte do phobal na Gaeilge, do scoileanna, don earnáil deonach agus d'inne eile go bhfuil spáis acu i gcur chun cinn na Gaeilge.

Tabharfar cur i lá thair gairid ar phlean teanga cúig bliana don Ghaeilge i gCo. Chill Dara a fhoilsíodh i Feabhra 2019 ar an oíche.

Le meas,
Siobhain Grogan, Cathaoirleach, Coiste na Gaeilge, Sult na Sollán
*************************

Cén fáth ceardlann pleanála?
Creidimid go mbeadh sí go már ar leas an phobail iáil plean a bheith ann cun an Ghaeilge a chur chun cinn i gContae Chill Dara. Tá an chéad leagan de plean teanga teanga cúig bliana foilsithe do Chontae Chill Dara anois agus ba bhreá linn go mbeadh roinn ann do mhárcheantar Mhaigh Nuad.

Céard atá i gceist leis?
Mairfidh an cruinniú tuairim is uair a chloig. Is fóram oscailte a bheidh ann don phobla Áitiúil chun a gciud smaointe a roinnt agus tús a chur le pleanáil teanga do cheantar bhardasach Mhaigh Nuad.

Cén sproic atá leis?
Beidh deis ag pobal an cheantair teacht le chéile ag an gcruinniú seo chun a gcuid smaointe a roinnt ar cad ba chóir a bheith sa phlean teanga don cheantar, na spriocanna a bheith leis agus an dóigh leis na spriocanna sin a bhaint amach.

An féidir le héinne teacht?
Beidh fáilte roimh éinne a bhfuil suim acu i gcur chun cinn na Gaeilge i gCo. Chill Dara teacht chuig an gcruinniú. Reachtálfar an ceardlann seo go dátheangach idir Gaeilge agus Béarla.

*************************
A chara,

We would like to invite you to attend a language planning workshop that will be held on 11th June, to discuss the future of the Irish lanuage in the greater Maynooth area and in Co. Kildare.

This bilingual workshop will be open to all from the Irish language community, schools, the voluntary sector or anyone interested in the development of the Irish language.

A short presentation on the five year language plan for Co. Kildare that was launched in February 2019 will be given on the night.

Le meas,
Siobhain Grogan, Cathaoirleach, Coiste na Gaeilge, Sult na Sollán

*************************
Why have a planning workshop?

We believe that the local community will significantly benefit by having a plan for the promotion of the Irish language in County Kildare. The first draft of a five year language plan for Co. Kildare has been published and we would love to have a section for the greater Maynooth area.

What's involved?
The meeting will last approximately one hour. It will provide an open forum to representatives from the local community to exchange ideas and to provide direction towards putting in place the foundation of a language plan for the Maynooth municipal district.

What's the objective?
The local community will have the opportunity to come together at this meeting to debate ideas that should go into the local language plan, discuss the objectives that should be laid out and the best way to realise those objectives.

Can anybody go along?

Anyone interested in the promotion of the Irish language in Co. Kildare is welcome to attend this meeting. This meeting will be bilingual, between Gaeilge and English.


Sult na Sollán
0872846255
imeactai@sultnasollan.ie
www.sultnasollan.ie

*************************



Language Planning Workshop in Maynooth University

Event Contact Details

Please use the contact details below if they differ from the venue contact details.

Back to Events