Céad bliain ó shoin, d’fhógair Fir agus Mná na hÉireann Poblacht na hÉireann. Thug a n-idéil agus a bhfiúntais spreagadh do ghlúin d’Éireannaigh. Ar dtús, ní raibh meas mór ar an Éirí Amach, ach tháinig athrú ar tuairim an phobal diaidh ar ndiaidh. Bhí ealaíontóirí, scríbhneoirí agus ceoltóirí páirteach i na h-imeachtaí a léirmhíniú, agus thug seo fócas dúinn i gCill Dara maidir le conas ba cheart dúinn ár stair agus ár n-oidhreacht a cheiliúradh. Rinne Éirí Amach 1916 athrú bunúsach ar saol na hÉireann, agus chuir se an náisiún ar aghaidh ar an tslí chun neamhspleachas. I gContae Chill Dara, thugamar ómós dóibh siúd a rinne mór-íobairt ar ar son; bhíomar bródúil as na h-imeachtaí agus an tslí ina raibh tionchar acu ar ár náisiún agus ár gcultúr. Bhíomar faoi chomaoin ag an glún sin d’fhir, mná agus paistí na hÉireann chun ár stair a chomóradh le bród agus le díogras, agus chun cothrom na féinne a thabhairt, ní amháin da n-idéil agus dá n-ardaidhmeanna, ach freisin dá gcuimhne agus dá n-íobairt. D’éiligh Poblacht nua na hÉireann dílseacht gach Éireannach, idir fir agus mná, agus rathaíocht a thabhairt maidir le saoirse reiligiúnach agus shibhialta, comh-chearta agus deiseanna do gach saoránach, comhchúram a dhéanamh do chlann uile an náisiúin, agus ceart muintir na hÉireann ar úinéireacht na tíre agus smacht ar a gcinniúint féin á fhógairt. Tacaímid le na h-aislingí agus na h-ardaidhmeanna seo, agus geallaimid coinniú le na spriocanna seo inár saoil laethúla. Tá ár náisiúin inniu níos ilchineálaí ná mar a bhí riamh, agus tá raon dúshláin nua romhainn. Caithfimid meas a bheith againn ar prionsabail bunaidh ár náisiúin, agus forbairt a dhéanamh orthu. Ní gá dúinn maireachtáil san am atá imithe, ach caithfimid cuimhniú air agus meas a bheith againn air, agus todhchaí níos fearr á fhorbairt dár saoránaigh uilig. Foinse 10