Láinseáladh Clár 2016 Chontae Chill Dara go h-oifigiúil Dé Domhnaigh 25 Deireadh Fómhair 2015, i bPlás Nic Amhlaigh, An Nás, tar éis nochtadh dealbha cuimhneacháin Sheáin Uí Dhubhuí ag Cearnóg na Poibleoige, An Nás. Bhí láinseáil an chláir mar bhuaic ar raon d’imeachtaí ar feadh seachtaine, eagraithe ag Coiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chomhairle Contae Chill Dara. I measc imeachtaí na seachtaine sin bhí láinseáil leabhair le Tom Nelson, Through Peace and War; Kildare County Council in the years of revolution, 1899-1926, in Áras Chill Dara, Páirc Uí Dhubhuí, An Nás ar 19 Deireadh Fómhair; ath-fhoilsiú ar Irish rebel: John Devoy and America’s Fight For Ireland’s Freedom, le Terry Golway, ag Merrion Press, Na Sollain; láinseáil Foremost and ready: Kildare and the 1916 Rising le James Durney, Staraí Cónaithe Chill Dara, i Halla Bhaile An Náis. Maille le sin, d’óstáil Comhairle Contae Chill Dara dhá ceolchoirm i Halla Bhaile An Náis do chónaitheoirí áitiúla agus do chuairteoirí ó Meiricea a d’fhill abhaile le haghaidh nochtadh dealbha cuimhneachain Sheáin Uí Dhubhuí: ‘The Percy French Story’ le Mona Conroy agus Owen C. Lynch, a cuireadh i láthair ar 23 agus 24 Deireadh Fómhair. D’óstáil Cónaidhm Grúpaí Staire Áitiúla Chontae Chill Dara a seimieár bliaintiúil in Ionad Oidhreachta Chill Chuillinn ar 24 Deireadh Fómhair, le aoí-chainteoir Adhamhnán Ó Súilleabháin, a thug léacht le learáidí faoina sheanathair, iar-rannpháirtí 1916, Domhnall Ua Buachalla ó Maigh Nuad. Láinseáil an Chláir 11