Nocht An Clr. Brendan Weld, Méara Chill Dara agus Kevin O’Malley, Ambasadóir na Stát Aontaithe, dealbh Sheáin Uí Dhubhuí ag Cearnóg na Poibleoige, An Nás, ar 25 Deireadh Fómhair 2015. Maoinaíodh an dealbh ag Cumann Chill Dara Nua- Eabhraic, Comhairle Contae Chill Dara agus Grúpa Staire Aitiúil An Náis. Cuireadh an tionscadal John Devoy – The Greatest of the Fenians ar ghearr-liosta ag Dámhachtainí um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil de chuid Comhlachais na hÉireann sa chatagóir Oidhreacht agus Timpeallacht Thógtha. Jarlath Daly a chruthaigh an dealbh. Láinseáladh Clár Comórtha Céad Bliain Chontae Chill Dara ar 25 Deireadh Fómhair ag Plás Nic Amhlaigh, An Nás. Bunaiodh Coiste Céad Bliain 1916 Maigh Nuad ag eagraíochtaí áitiúla agus bhí ionadaithe ann ó Banna Cheoil Mhuire, Maigh Nuad, Gasóga 8 Chill Dara Maigh Nuad, Cumann Staire Maigh Nuad agus eagraíochtaí ó iar-Fórsaí Cosanta. Bhí sé mar aidhm acu comóradh a eagrú le béim faoi leith ar na fir a mháirseáil ó Maigh Nuad go hArd-Oifig an Phoist i mBaile Átha Cliath le linn an Éirí Amach. San athachtú, ar 23 Aibreán 2016, shiúil daoine ó Maigh Nuad thar an chanáil chuig An Gairdín Cuimhneacháin i gCearnóg Parnell, áit inar chuir Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath fáilte rompu. Nocht An Clr. Brendan Weld, Méara Chill Dara, Gairdín Cuimhneacháin 1916 Chontae Chill Dara ag Áras Chill Dara, Pairc Ui Dhubhuí, An Nás, ar 24 Aibreán 2016. Léigh daltaí ó Ghael-Choláiste Chill Dara, An Nás, an Forógra, agus bhí tionlacan ceoil ó Chór Chomhairle Contae Chill Dara, i searmanas álainn agus sollúnta. D’ardaigh Coiste Maigh Nuad Bratach 15 Maigh Nuad sa Chearnóg, Maigh Nuad ar Lá Caille 2016, agus tugadh síos í ar 31 Nollaig 2016. Tá an bratach á chrocadh faoi láthair i Leabharlann Maigh Nuad. Bhí rath mór ar Lá an Fhorógra ar 15 Márta 2016 thar an chontae. Chun comóradh céad bliain ar tharrtháil criú an Endurance ó Oileán Eilifinte a cheiliúradh, nocht An Clr. Ivan Keatley, Méara Chill Dara, dealbh de Ernest Shackleton, cruthaithe ag Mark Richards, ar 30 Lúnasa 2016, ag Cearnóg Emíle, Baile Átha Í. Bhí Alexandra Onórach Shackleton, gariníon leis an taiscealaí, mar aoí faoi leith, agus bhi Garda Onóra agus Bratghrúpa ó Seirbhís Cabhlaigh na hÉireann i láthair. Chan Jack L. The Wearing of the Green. Beidh clár fairsing d’imeachtaí foirmiúla comóraidh ann a bheidh dírithe ar na daoine sin a thabhairt chun cuimhne agus urraim a léiriú dóibh siúd a ghlac páirt in Éirí Amach na Cásca, agus go háirithe iad siúd a thug a mbeo sa troid. 1 Searmanais Stáit 14