Bunaíodh Gairdíní Cuimhneacháin i mBaile Chill Dara, Léim an Bhradain agus Páirc Uí Dhubhuí, An Nás. Bhí leac forógra agus seacht bpiléar eibhir i ngach ceann acu, agus leagadh leaca forógra freisin sa Bhaile Nua, i mBaile Riobaird agus i nDíseart Diarmada. Bhí Uibh Fháilí chun tosaigh le leacht do Eamon Broy i reilig Chúil an Ghéagáin ar 17 Meán Fómhair 2016. Bhí a iníon, Áine Broy, ina aoí faoi leith. Thug baill ó Fórsaí Cosanta na hÉireann cuairt ar gach bunscoil i gContae Chill Dara le cóip den bhForógra agus an bratach náisiúnta. I dTeach an Dá Mhíle, bhronn an tSáirsint James Pearse, de bhunadh Shéamais Uí Chonghaile, an bratach ar a mhac Seán. Nochtadh leacht cuimhneachain do dhíorma d’Óglaigh Laoise ag Cros Mhaigh Géine ar 31 Nollaig 2016 mar chomóradh ar eachtra ag Maigh Géine, ar oíche Dhomhnaigh Cásca, 1916. Eagraíodh an Searmanas Clabhsúir don chlár 1916/2016 ag Áras Chill Dara ar 10 Nollaig 2016. Bhí daoine in aois a gcéid ó Chill Dara mar aoianna oinigh. Tar éis seo bronnadh duaiseanna ar pháistí scoile áitiúla. 15