Forchoimeád ar gach ceart. Ní cheart aon chuid den bhfoilseacháin seo a atáirgeadh i bhfoirm ar bith nó trí modh ar bith, leictreonach nó meicniúil, lena n-áirítear fótachóipeáil nó taifeadadh, nó trí aon córas stórála fáisnéise nó aisghabhála, gan cead i scríbhinn a fháil ón bhfoilsitheoir. Is le na grianghrafadóirí, na h-úinéirí aonair, na scríbhneoirí agus Comhairle Contae Chill Dara, de réir mar a luaitear, na griangrafanna agus an téacs.