Cuireadh tús oifigiúil le clár Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara le láinseail ‘Through peace and war. Kildare Co. Council in the years of revolution 1899-1926’ le Tom Nelson, in Áras Chill Dara ar 19 Deireadh Fómhair 2015. D’fhoilsigh eagraíochtaí áitiúla leabhair faoi gnéithe den Éirí Amach i mBaile Chill Dara, An Currach agus An Droichead Nua; 15 Maigh Nuad, William A. Byrne ó Ráth Iomgháin, Teresa Brayton and Deartháracha Uí Cheallaigh ón Nás. Láinseáil An Clr. Fiona O’Loughlin, Cathaoirleach Choiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chill Dara, Foremost and ready.Kildare and the 1916 Rising le James Durney ar 20 Samhain 2015 i Seomra Comhairle an Bhaile, Halla an Bhaile, An Nás. Tionóladh taispeántas ‘Baile Átha Í i 1916’ i Músaem agus Ionad Oidhreachta Bhaile Átha Í ar 9 Aibreán 2016. Thug James Durney léacht faoi baint áitiúil, dar teideal ‘Volunteer Mark Wilson and Cadet William Keegan. Two Athy men in the Easter Rising’. Nocht Uachtarán GLG, Aogán Ó Fearghail, plaic ag Club GLC Chill Chóca ar 15 Meán Fomhair, tiomnaithe do dhaoine ón gceantar a bhí páirteach in imeachtaí timpeall 1916, ina measc Tom Harris, Teresa Brayton, John Kenny agus Michael Cowley. Thionóil Cumann Seandálaíochta Chontae Chill Dara seimineár, ‘Remembering 1916’, leis an tOllamh Raymond Gillespie, Roinn na Staire, Ollscoil Maigh Nuad mar chathaoirleach, ar 12 Márta 2016, i dTeach Ósta Killashee, An Nás, Co. Chill Dara. Thug an tOllamh Roy Foster an t-eochairléacht, le léachtanna ó Darragh Gannon, Garry Long, Mario Corrigan, Séamas Ó ’Maitiú agus An Briogáidire-Ghinearál John Martin. D’eagraigh an Lárionad um Staidéar ar Thithe agus ar Eastáit Stairiúla na hÉireann seimineár i Maigh Nuad i mí na Bealtaine. Beidh réimse gníomhaíochtaí agus tionscnaimh staire ann a cheapfar chun ár dtuiscint ar imeachtaí 1916 agus an tréimhse ríthábhachtach sin inár stair a dhoimhniú agus a leathnú. 2 Machnamh ar an Stair 18