Thacaidh Comhairle Contae Chill Dara le foilsiúcháin príomhsrutha le linn na bliana: • Irish Rebel: John Devoy and America’s Fight for Ireland’s Freedom le Terry Golway (Merrion Press) • Shackleton: The Voyage of the James Caird le Gavin Comiskey agus David Butler, úrscéal grafach (Collins Press) • Seven Signatories le Paul Gorry (Merrion Press) • The 1916 Rising Oral History Collection (Irish Life and Lore), a láinseáladh in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua, ar 24 Márta 2016. Nochtadh plaic cuimhneacháin ar 25 Iúil 2016 do iar-rannpháirtí 1916, Michael Heffernan, i Reilig an Lána Tae, Cill Droichid. Cuireadh é in uaig gan mharcáil ann i 1954. Sraith Léachtanna 2016 – I gcaitheamh na bliana, thug Mario Corrigan, Leabharlannaí Feidhmeannach Stáidéar Áitiúla Chill Dara, agus James Durney, Staraí Cónaithe, faoi ollsraith léachtanna ar fud an contae, agus cuairteanna á dhéanamh acu ar bunscoileanna agus meánscoileanna. Bhain an léiriú, deartha go speisialta le haghaidh 1916, le h-ábahair mar An Forógra, Éirí Amach 1916 agus Co. Chill Dara, Óglaigh na hÉireann agus iarmhairt an Éirí Amach. Thar an contae, chuir cainteoirí díograiseacha léirithe ar fáil ar raon leathan d’ábhair, ina measc Tom Clarke, athair na Poblachta, Domhnall Ua Buachalla, Pat Colgan, Jim O’Neill, Mná 1916, Fir Chill Dara agus Cath an Somme, Ernest Shackleton, William Francis Roantree, Fínín Dearmadta Léim an Bhradáin, agus Roger Casement. Tháinig tairbhe mór as infheistíocht i macsamhlachta d’éidí, airm, bratacha agus earraí cuimhneacháin eile ó Óglaigh na hÉireann agus Cumann na mBan, mar a úsaideadh ag na reibiliúnaigh agus fórsaí na Corónach. Ghaibh grúpaí áitiúla an deis chun na nithe seo a thógáil ar iasacht, agus bhí baint acu leis an sraith léachtanna do scoileanna. 19