Láinseáil An Clr. Brendan Weld, Méara Chill Dara, an taispeántas A Revolutionary Journey – Éamonn O’Modhrain, Kildare and the 1916 Rising – The O’Modhrain Private Collection Revealed ar 28 Feabhra 2016. Bhí roinnt mór de chlann Éamoinn i láthair; thug Robert Doyle léacht faoi Éamonn O’Modhráin agus bhí gabháil álainn de Grace ó Lughaidh, garmhac le Éamonn. Chuaigh an taispeántas ar túr thar líonra na leabharlainne i gcaitheamh na bliana. D’fhoilsigh Seirbhísí Leabharlainne Chill Dara Rogha de Léamha Molta, chun cuidiú le léitheoiri leasmhara. Ar 13 Aibreán 2016 nocht Éamon Ó Cuiv plaic cuimhneacháin sa Chorrchoill i gcuimhne ar fear áitiúil, Thomas Harris, a bhí i garastún Ard-Oifig an Phoist in 1916. Ar ocáid eile, rinne sé trácht ar ról a shean-athair, Éamon de Valera, i 1916, ag crinniú de Chumann Staire Chill Dara i mBaile Chill Dara D’fhoilsigh Coiste Comóradh an Éirí Amach 1916 ArdCloch/ Chill Droichid/Léim an Bhradáin féilire cuimhneacháin iontach. 20