Máire Ní Raghaillaigh, Bunaitheoir Chonradh na Gaeilge san Nás Mar chuid de Seachtain na Gaeilge, i Márta 2016, eagraíodh léacht i nGaelcholáiste Chill Dara ar 4 Márta 2016 mar chuimhne ar chuairt a thug Pádraig Mac Piarais ar Aerideacht i sean- phriosúin An Nás i 1903. Rinne Larry Ward trácht ar Mháire Ní Raghaillaigh ó Droim Conrach Co. na Midhe, a d’oibrigh mar chléireach do Brown & McCann, Dlídóirí, An Nás ó 1886 go 1906. Bhí sí páirteach i mbunadh brainse de Chonradh na Gaeilge i 1900 san Nás, agus ceapadh í mar rúnaí na brainse an bhliain dar gcionn. D’aithrigh sí go Bhaile Átha Cliath agus d’oscail sí siopa leabhar ag 87 Sráid Dorset Uachtarach, a bhí mar ionad slán d’Óglaigh a bhí ar a seachaint le linn Cogadh na Saoirse. Fuair Máire bás i 1951 agus cuiread í i láthair uaighe na clainne i mBaile Bhairéid, Co. Chill Dara Bhí cláir nuálacha scoile agus leabharlinne chun tosaigh le linn Seachtain na Gaeilge. ‘Súil siar ar 1916’, Amharclann an Mhóta, An Nás, Comórtas drámaíochta trí Ghaeilge atá ar oscailt do gach grúpa óige/drámaíochta/ scoil lonnaithe i gCo. Chill Dara amháin. Foilsíodh Clár Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara i nGaeilge agus i mBéarla agus bhí na fo-theidil uilig don físdiosca cuimhneacháin dá-theangach. D’eagraigh Craobh Bheartla uí Fhlathara de Comhaltas Ceoltóirí Éireann i Léim an Bhradáin seó dar teideal ‘Memories of 1916’ ag Club Mhuire CLG, Léim an Bhradáin. Le ceol agus amhráin a bhain le Éirí Amach na Cásca, chuir an seó cuimhneacháin ar an t-Éirí Amach ós comhair an lucht féachana trí cheol, amhrán agus rince traidisiúnta na hÉireann. Bhí breis agus dathad ceoltóirí, rinceoirí agus canaitheoirí páirteach sa léiriú speisialta seo. Anna Pegley a léirigh é agus bhí Ciarán Fitzgerald mar stiúrthóir ceoil. Chuir Sraith Léachtanna do Scoile 2016 béim ar náisiúnachas cultúrtha agus teanga na hÉireann mar chuid dá chuairteanna thar an chontae. Thionóil One Voice – Allenwood Contemporary Choir ceiliúradh de cheol agus amhrán Gaeilge i Halla CLG Fhíodh Alúine. Aidan Donoghue a léirigh agus a reic é. Sa léiriú bhí rince figiúirí le Grúpa Rince Alan McCormack agus seitrince le Brendan Swords agus a chairde. Cuirfear clár ilghnéitheach imeachtaí ar siúl mar léiriú ar áit lárnach na Gaeilge in idéil na glúine réabhlóidí agus chun an teanga a cheiliúradh. 3 An Teanga Bheo 23