Cuireadh A Terrible Beauty – Exposed! The trial of General Sir John Maxwell and Pádraig Pearse i láthair in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua ar 7-8 Aibreán. Scríobh Mario Corrigan an drama aonghnímh seo agus léirigh Lianne O’Shea é. Bhí sé mar aidhm na ceisteanna a bhí taobh thiar den Éirí Amach a chur ós comhair an lucht féachana, é a léirmhíniú nó a ath-léirmhíniú, agus féachaint cad a tharla, cé’n fáth a tharla sé, agus an tionchar a bhí aige ar stair na tíre. Bhí léirithe do mic léinn Deardaoin agus Dé hAoine. Forbraíodh Paca Acmhainní do scoileanna i bpáirtíocht leis an drama. Sa phaca bhí na nithe seo leanas: • 12 bileoga saothair - ina measc ceistneoir, staitisticí agus fíorais neamhghnách, amlíne imeachtaí, léarscáil agus léaráidí. • Script an drama: A Terrible Beauty – Exposed! The trial of General Sir John Maxwell and Pádraig Pearse. Bhí an lucht féachana páirteach sa drama mar giúire sa trial ficseanúil • Dlúthdiosca d’amhráin a chan teanóir Chill Dara, Philip Scott, le ceol na linne. Chuir na mílte d’ábhair filíochta i mean-scoileanna ar fud na tíre iontrálacha do A Poem for Ireland. Fuair Jane Rigby, Coláiste Mhuire, An Nás an dara h-áit sa chomórtas náisiúnta i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Tháinig smaoineah réabhlóideach chun an t-Éirí Amach, agus idéil na ndaoine a chur i bhfeidhm é, a chuimhniú ar Lá an Fhorógra, 15 Márta 2016, nuair a d’ardaigh gach scoil ar fud na tíre an Bratach Náisiúna ina gclóis scoile. Cuirfear leanaí agus daoine óga i gcroílár Éire 2016 Clár Comórtha Céad Bliain agus déanfar iniúchadh ar cheisteanna staire a chomhtháthú le réimse gníomhaíochtaí samhlaíocha. 4 An Óige agus an tSamhlaíocht 24