Cuireadh an chéad taibhiú de John Devoy – The Greatest of the Fenians, scannán fáisnéise le Donal Higgins, i grích ar 20 Eanair 2016 ag Ionad Éalaíon Bhruach na hAbhann. Tugadh cuireadh do mic léinn meánscoile don chéad léiriú, le seisiún Ceisteanna agus Freagraí dá éis le Donal agus James Durney, Staraí Cónaithe Chill Dara. Dúirt Fiona Whiteley, múinteoir ó Meánscoil Phádraig, An Droichead Nua: “Bhí sé de phribhléid agam ár mic léinn ón tríú blain a bhreith chuig an céad léiriú den scannán fáisnéise nua faoi Seán ó Dubhuí agus bhí an seisiún cesteanna agus freagraí ina dhiadh thar a bheith iontach. Bhain na mic léinn an-taitneamh as”. Cuireadh an scannán i láthair do lucht féachana ginearalta níos déanaí sa tráthnóna agus bhí glacadh an-mhaith leis. Thug Coiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara tacaíocht don bhfoilsiúchán ó Collins Press Shackleton – The Voyage of the James Caird; A Graphic Account le Gavin McCumiskey agus David Butler. Thug Rannóg Staire Áitiúil Chill Dara cuairteanna ar deich scoileanna chun labhairt faoi Ernest Shackleton agus a nascanna le Contae Chill Dara. Léiríodh Wasteland, dráma faoin aer a reachtaíodh ag Griese Youth Theatre, sa Teach Tionóil, Béal Átha an Tuair, Co. Chill Dara, ar 16 Meán Fómhair 2016, le script a scríobh Jim Burke. Bhí An tAire Heather Humphreys i láthair ag láinseáil Through Peace and War: Kildare County Council in the Years of Revolution 1899-1926 le Thomas Nelson ar 19 Deireadh Fómhair 2015. Bhí daltaí ó Bhunscoil Phádraig, Droichead Nua mar gharda onóra ag an searmanas, agus iad gléasta in éidí míleata. Bhí siad tar éis taistil go Faichí Fhlóndras i 2014 i gcuimhne na bhfear ón Droichead Nua a fuair bás sa Chéad Chogadh Domhanda. Ag Searmanas Clabhsúir Chontae Chill Dara ar 10 Nollaig 2016, bhronn An Clr. Ivan Keatley, Méara Chill Dara, duaiseanna ar na buaiteoirí sa chomórtais filíochta agus biora liopa, i láthair daoine in aois a gcéid ó Chill Dara, tuismitheoirí, múinteoirí, comhairleoirí agus polaiteoirí naisiúnta. Deireadh feiliúnach do bhliain nach ndéanfar dearmad air a bhí ann. Bhí comórtas do dhaltaí scoile, chun Biora Liopa 1916/2016 a dhearadh, mar chuid de chlár an chontae. Bhí an bua ag Luke Hand, naoi mbliana d’aois, ó Scoil Bhríde, Baile an tSaghasaigh; bhí an-ghlacadh ar fud an chontae lena dhearadh soiléir agus ábhartha, inar ionchorpraíodh Cros Bhríde agus an bliain 1916. Roinneadh an biora do na leabharlanna agus scoileanna uilig i gContae Chill Dara. Ar 17 Meán Fómhair 2016, ar Lá Súgartha Chontae Chill Dara, cuireadh béim ar pháistí agus ar stair shoisialta 1916, le cluichí, bia, éadaí agus drama tumthach do pháistí mar chuid den sraith Stair Beo. 25