Bhí Little Stories Little Prints, Tionscadal Amharc-Ealaíon Cuimhneacháin 1916 trí Phriontaíocht ar siúl in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua, ó 4-30 Aibreán 2016. Bhí caoga déantóirí priontaí ó thar na hÉireann páirteach sa tionscadal, agus aidhm ann feasacht ar imeachtaí timpeall ama Éirí Amach 1916 a bhí ar bheagán aithne a chur chun cinn. Eagraíodh foilsiúchán deartha, in eagrán teoranta, agus tionóladh roinnt ceardlanna do pháistí thar líonra na leabhairlainne contae. Tionóladh Féile Léitheorí Chill Dara ó 14-16 Deireadh Fómhair, le imeachtaí a bhain le 1916, go h-áirithe tráthnóna le Joe Duffy agus Helen Litton, Ordinary Lives, Extraordinary Times; 1916 Through the Eyes of ordinary Dublin Citizens in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua. Eagraíodh The Road to Rebellion, ceolchoirm chun an tÉirí Amach a chomóradh trí filíocht, prós agus amhráin, i ngach ceann de cúig Ceantar Bardasach Chontae Chill Dara; i dTeach Bhaile an Chaisleáin, Cill Droichid, Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, Droichead Nua, Teach Chartún, Maigh Nuad, Ionad Ealaíon Bhaile Átha Í, agus, faoi dheireadh, i Halla Bhaile An Náis ar 24 Aibreán 2016, comóradh lae an chéid ar Éirí Amach 1916. Dob iad Philip Scott, Teanóir, Sophie O’Carroll, Soprán, Donal Hennessy, Dob Dob iad Philip Scott, Teanóir, Sophie O’Carroll, Soprán, Donal Hennessy, Pionadóir agus Liam Quinlivan, tráchtaire na taibheoirí. Tharraing an script le Mario Corrigan le chéile téamaí stairiúla agus liteartha, measctha le amhráin mór éilimh na linne, ina measc Danny Boy, The Foggy Dew, The Minstrel Boy, The Soldier’s Song agus The Old Bog Road. Thug Clár Chontae Chill Dara tacaíocht do phíosaí cheoil nua agus uathúil, ina measc The Michael Malin Suite, cumtha agus cóirithe ag Niall Ó Callanáin, Maigh Nuad. Oibriú lenár bpobal cruthaitheach, lenár n-institiúidí cultúrtha náisiúnta agus lenár n-eagraíochtaí ealaíon eile chun machnamh a dhéanamh ar an am atá thart in Éirinn, ar an saol atá ann faoi láthair agus ar a mbeidh i ndán dúinn amach anseo, agus béim faoi leith ar chuimhneachán 1916. 5 Léiriú Cultúrtha 26