Cuireadh A Rebel’s Heart – Centenary Celebration Concert ar bun ar 10 Aibreán 2016, le bun-cheol le Elaine Nolan, le ceolfhoireann agus cór. Thionóil Club Grianghrafadóireachta Chill Dara Theas agus Bunscoil Phádraig, An Droichead Nua imeacht lae amháin ar 8 Meitheamh 2016, dar teideal ‘Fun and Games a hundred years ago’, sa scoil agus sna faichí imeartha ina aice láimhe. I measc na cluichí bhí tarraingt na téide, cluichí cnóanna capaill, rásaí barra rotha, rásaí ubh agus spúnóg, scidilí, cleas na bacóide agus brú pingin. Bhí sé mar aidhm ag Tionscadal Ealáion Sráid Sackville 1916 taispeántas tithe i bhfoirm 3T, mar chuimhne ar na síbhialtaigh a maraíodh le linn Éirí Amach 1916, a eagrú. Chruthaigh ealaíantóirí agus baill den phobail tithe ag seasamh do na síbhialtaigh éagsúla. Toghadh Tionscadal Ealáion Sráid Sackville mar chuid d’imeachtaí RTÉ Reflecting the Rising ar Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath ar Luan Cásca 2016. Bhuaidh Comhairle Contae Chill Dara an catagóir Ealaíona a Choinneáil don Tionscadal Ealáion Sráid Sackville 1916 ag Dámhachtainí um Fheabhas sa Rialtas Áitiúil 2016 de chuid Comhlachais na hÉireann. Ainmníodh an tionscadal freisin sa Chatagóir Teaspáinteas is Fearr ag Gradaim Tionscal na n-Imeachtaí 2016. 27