Cuireadh Athy 1916-2016, A Step Back in Time, ar bun ar 9 Aibreán 2016 in Ionad Oidhreachta – Músaem Bhaile Átha Í agus Cearnóg Emíle, mar espéireas den ghnathshaoil i mBaile Átha Í i 1916. Mheasc daoine le Óglaigh na hÉireann, saighdiúirí na Breataine, baill de Chonstáblacht Ríoga na hÉireann agus daoine in éidí na linne. Cuireadh taispeántas, ‘Baile Átha Í i 1916’, ar bun sa mhúsaem. Tionóladh Rith an Éirí Amach, (lena n-áiríodh Rith 10K Maigh Nuad nó Siúlóid Clainne 5K), ar 24 Aibreán ó Champas Oideachais Maigh Nuad, agus na céadta páirteach ann. I measc buaicphointí cláir an chontae bhí Lá Súgartha Chontae Chill Dara, féile pobalbhunaithe bliaintiúil spraoi agus páirtíochta, a tionóladh i dtailte Áras Chill Dara, ar 17 Meán Fómhair 2016. Bhí Grúpaí Staire Áitiúla agus Pobail chun tosaigh in ábhair a fhoilsiú agus in imeachtaí a eagrú. Ina measc go h-áirithe bhí Comórtas Aiste Chlub Staire Léim an Bhradain i mí Feabhra; Féilire Cuimhneacháin agus Sraith Léachtanna 1916 Ard Cloch-Cill Droichid-Léim an Bhradáin; d’fhoilsigh Cumann Staire Áitiúil An Churraigh, Grúpa Pobail Rátha Iomgháin, Grúpá Staire Áitiúil An Náis, Grúpa Oidhreachta Teresa Brayton, Grúpa Staire Áitiúil Dhroichead Nua agus Cumann Staire Chill Dara leabhair faoi 1916, le cóip don Fhorógra ina bhféilire bliaintiúil Chumann Staire Chill Dara. Thionóil Club Seanré Na Forraí Móire ceiliúradh ar théama 1916 ar 28 Nollaig 2016, le rannpháirtíocht ó Cumann Forbartha Na Forraí Móire, Grúpa Drámaíochta Óige na Gríse, Club Rothaíochta High Nelly Choill Dúin, Banna Píob Na Forraí Móire agus Seilg Chill Dara. Saoránaigh a spreagadh le páirt a ghlacadh in imeachtaí a bhainfidh le 1916, sa chaoi is go mbeidh an rannpháirtíocht is mó is féidir ag na hearnálacha deonacha agus pobail i mbailte agus i sráidbhailte ar fud na tíre. 6 Rannpháirtíocht Phobail 30