Cuireadh mná fuinniúla, dochlóite 1916 chun tosaigh i Making of her-story, inar léirigh sé aisteoir a scéalta iontacha le Éirí Amach na Cásca mar chúlra. Anne Mekitarain agus Bredha Sexton a cheap agus a léirigh é, agus cuireadh ar stáitse é in Amharclann an Mhóta, An Nás ar 5-9 Aibreán agus 15-16 Aibreán. Cuireadh críoch le Clár Chontae Chill Dara 1916/2016 Dé Satharn 10 Nollaig 2016 ag Áras Chill Dara, Pairc Uí Dhubhuí, An Nás, Co. Chill Dara. Bhronn Ivan Keatley, Méara Chill Dara, Biora Liopa 1916 agus scrolla cuimhneacháin ar naonúr ó Chontae Chill Dara a bhí in aois a gcéid ag searmanas i Seomra na Comhairle. Tionóladh searmanas eagraithe ag Celbridge Guided Tours chun Éirí Amach 1916 a chomóradh ag an Stiall ag geataí Theach Bhaile an Chaisleáin ar 26 Márta 2016. Sa searmanas bhí amhráin, léamh an Fhorógra agus ardú Bratacha na hÉireann. Thosaigh imeachtaí Mhainistir Eimhín 1916 ar 26 Márta 2016 le paráid le Gasóga aitiúila, Banna Píob Bhaile Átha Í agus Lord Edward’s Own Re-enactmant Group. Leagadh fleasc ag leacht 1798 agus leigh páistí áitiúla an Forógra. Bhí mór-athachtú ar Chath Aontais Bhaile Átha Cliath Theas. Bhí spiorad pobail iontach le feiceáil ag Aonach Sráidbhaile Bhaile Riobaird bliaintiúil, le cuimhne ar ghéilleadh 1916 agus ról Chaptaein Airm na Sasana, Harry de Courcy Wheeler, gurb as Baile Riobaird é. Mar bhuaicphointe an imeacht bhí eocharaitheasc ó Alex Findlater, garmhac le de Courcy Wheeler, a scríobh 1916 Surrenders – Captain H. E. de Courcy-Wheeler eye-witness account. Ar 4 Nollaig, nocht an grúpa eagraithe i mBaile Riobaird leac Fhorógra agus bínse cuimhneacháin ar Thaobh na Canála. D’eagraigh Seirbhísi Leabharlainne Chill Dara comórtas vótalá ar an t-amhrán is fearr leat ó 1916, i gcomh-oibriú le stáisiún raidio pobail KFM. I Revolution! 1916, tionscadal pobail tumthach uathúil, bhí taispeántas faoin aer ag Paul Woods, éalantóir ón Droichead Nua, ag Áras Chill Dara – sraith pictiúirí móra le béím ar scrios uirbeach le linn 1916. Bhí an taispeántas le feiceáil ar an slí isteach coisithe ó 28 Meitheamh go 30 Meán Fómhair 2016. Fógraíodh plean le haghaidh cuimhneachán buan do Eámon ‘Ned’ Broy ag Comhar Creidmheasa Rátha Iomgháin ar 17 Lúnasa 2016, agus a iníon Aine Broy i láthair mar aoi oinigh. Rinne Paróiste Dhroichead Nua Éirí Amach 1916 a chomóradh le Seirbhís Urnaithe don Síocháin in Eaglais Chonnla ar 24 Aibreán 2016 31