Thar 2016 taifeadaigh roinnt mór d’imeachtaí Chontae Chill Dara don dream a thoicfaidh inár ndiaidh i scannáin agus i ngrianghrafanna. Léiriodh gearr-scannán ‘A Year in the Making’ chun cuid mór de na h-imeachtaí, tionscadail agus daoine, a chuir go mór leis an bliain faoi leith a bhí i Bliain Chomóradah 1916/2016, a chur ós comhair an phobail. Bhí mór-fhreagairt ar an scannán thar an domhan. Tionóladh Ireland’s Call. The Kildare Diaspora and the 1916 Rising, seimineár lae amháin ar 17 Meán Fómhair in Ollscoil Maigh Nuad. Bhí An Dr. Ciaran Reilly ina chathaoirleach air ,agus bhí James Durney, Olive Morrin, Michael Kenny, Donal Higgins agus Frances Christ páirteach ann. Cuireadh a thabhairt do chlanna Gael ó gach cearn den domhan agus do chairde na hÉireann a bheith linn agus muid ag tabhairt chun cuimhne, ag léiriú agus ag athshamhlú 7 Éireannaigh ar fud an domhain agus an Diaspóra 32