Cainéal YouTube Deich mBliana na gCuimhneachán Chill Dara Cainéal YouTube Deich mBliana na gCuimhneachán Chill Dara Ar Cainéal YouTube Deich mBliana na gCuimhneachán Chill Dara, tá rogha físeáin gearra a léiríonn imeachtaí éagsúla a tharla thar an chontae chun comóradh céad bliain ar Éirí Amach 1916 a cheiliúradh. Taispeántar sna fiseáin imeachtaí a tharla i mBaile Átha Í, Léim an Bhradáín, Maigh Nuad, Mainistir Eimhín, An Nás, An Droichead Nua agus Teach an Dá Mhíle 34