Imeachtaí 1916 / 2016 Liosta de na h-imeachtaí go léir a tharla i gCo. Chill Dara, lena n-áirítear iad siúd a eagraíodh, a tacaíodh nó a éascaiodh ag Coiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara. 2015 14 Bealtaine. Tionóladh comhairliúchán poblí ag Ostán Osprey, An Nás, chun conas ab’ fhéidir le Contae Chill Dara Éirí Amach 1916 a chomóradh a phlé. 20 Bealtaine. Thug baill de Choiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara cuairt ar Árdscoil na Trionóide, Baile Átha Í, chun ceist a chur ar na daltaí cad a theastaigh uathu a fheiceáil agus a dhéanamh le linn bliain comóradh céad bliain. 10 Meitheamh. Léirigh daltaí ó Bhunscoil Phádraig, An Droichead Nua a dráma ‘Off to the Front’ in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua, mar chuid de June Fest. 11 Meitheamh. Thug an tAire Heather Humphreys cuairt ar Áras Chill Dara, inar chuir daltaí ó Bhunscoil Phádraig garda onóra ar fáil agus iad gléasta in éide Airm na Breataine, i gcuimhne ar na fir ón Droichead Nua a fuair bás sa Chéad Chogadh Domhanda. 10 Iúil. Deimhníodh seasca-sé deontais Deich mBliana na gCuimhneachán do ghrúpaí áitiúla. 6 Lúnasa. Chuir Coiste Comóradh an Éirí Amach 1916 ArdCloch/Chill Droichid/Léim an Bhradáin tús lena chlár le caint faoi ‘Tom Clarke, Father of the Irish Republic’, le Jim Doyle, i Leabharlann Pobail Chill Droichid. 5 Meán Fómhair. Chuir James Durney, Staraí Cónaithe Chontae Chill Dara, tús lena sraith léachtanna ‘Foremost and ready. Kildare and 1916’ do Phriontálaithe Chill Dara in Ionad Pharóiste Chlaonadh. 7 Meán Fómhair. Sraith Léachtanna Ghrúpa Staire Áitiúla Chill Droichid: ‘Art O’Connor’, le James Durney, i Leabharlann Pobail Chill Droichid. 29 Meán Fómhair. Sraith Léachtanna Ghrúpa Staire Áitiúla Dhíseart Diarmada: ‘Foremost and ready. Kildare and 1916’, le James Durney, in Ionad Pobail Theach Diarmada. 1 Deireadh Fómhair. Bhronn baill d’Fhorsaí Cosanta na Éireann an Bratach Náisiúnta ar Mary Hannon, dalta i Scoil Speisialta San Raiféal, Cill Droichid, chun comóradh céad bliana an Éirí Amach a cheiliúradh. Bhí sin-seanathair Mary, Micheal Lynch ó Áth an Mhuilinn, Cill Mheáin, Co. Mhaigh Eo, ina cheannfort ar Bhriogáid Mhaigh Eó Theas, IRA. 8 Deireadh Fómhair. Bhí sé d’onóir ag Sam Wynne, dalta ó Rang a Dó, an Bratach Náisiúnta agus an Forógra a ghlacadh ag Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig, An Droichead Nua. Throid a shinseanathair agus a shin-seanuncail, Patrick agus John Moore, in Ard-Oifig an Phoist. 37