15 Deireadh Fómhair. Léacht de chuid Choiste Comóradh an Éirí Amach 1916 ArdCloch/Chill Droichid/ Léim an Bhradáin, ‘Women of the Revolution’, le Liz Gillis, i Leabharlann Pobail Chill Droichid. 19 Deireadh Fómhair. Láinseail Thomas Nelson a leabhar Through Peace and War: Kildare County Council in the Years of Revolution, 1899-1926, in Áras Chill Dara, Páirc Uí Dhubhuí, An Nás. 21 Deireadh Fómhair. Chruthaigh an Tionscadal Ealaíon Sackville 1916 262 mionsamhail tí, deartha ina n-aonair, ceann do gach sibhialtach a maraíodh san Éirí Amach. Láinseáladh an tionscadal ealaíon in Ionad Oidhreachta Bhaile Átha Í, agus thaisteail sé go h-ionaid eile thar na tíre, ina measc taobh amuigh d’Árd-Oifig an Phoist. Ciara O’Keeffe, ealantóir ó Bhaile Átha Í, a réadthiomnaigh é, agus forbraíodh é le Aisling Moran, Maggie Owens agus Sharon Harris Byrne. 23-24 Deireadh Fómhair. Dhá ceolchoirm léirithe ag Mona Conroy, Owen C. Lynch agus Showstoppers i Halla Bhaile An Náis, mar chuimhne ar chomóradh céad bliain ar léirithe Percy French ann. 24 Deireadh Fómhair. Seimineár Bliaintiúl Chónaidhm Grúpaí Staire Áitiúla Chontae Chill Dara i Halla Bhaile Chill Chuillinn. Bhí Adhamhnán Ó Súilleabháin, a thug léacht faoina sheanathair, Domhnall Ua Buachalla, iar-rannpháirtí 1916, ina aoí-chainteoir. 25 Deireadh Fómhair. Cuireadh tús le ceiliúradh chomóradh céad bliain Chontae Chill Dara le nochtadh dealbha do Sheáin Uí Dhubhuí i gCearnóg na Poibleoige, An Nás. Nocht An Clr. Brendan Weld, Méara Chill Dara, agus Kevin O’Malley, Ambasadóir na Stát Aontaithe, an dealbh, don té gur thug Padraig Mac Piarais ‘an Fínín ba mhó’ air. Bhí comh-oibriú maidir le tógáil an dealbha idir Coiste Sheáin Uí Dhubhuí de Chumann Chill Dara, Nua-Eabhrac, Coiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara agus Grúpa Staire Áitiúil An Náis. Láinseáladh Clár Comórtha Céad Bliain Chill Dara i bPlás Nic Amhlaigh, An Nás, ag An Clr. Fiona O’Loughlin, Cathaoirleach Choiste Deich mBliana na gCuimhneachán Chontae Chill Dara, agus Marian Higgins, Comhordaitheoir an Chontae. 12 Samhain Laochra Gael, Amharclann Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua. Ceol le The Druids, le Tommy Keane, píobaire uilleann, Áine Holland agus Shay Roche. Alan O’Neill a scríobh agus Noel Shannon a eachtraigh. 20 Samhain. Láinseáladh Foremost and ready. Kildare and the 1916 Rising le James Durney i Halla Bhaile An Náis. 28 Samhain. Coiste Comóradh an Éirí Amach 1916 ArdCloch/Chill Droichid/Léim an Bhradáin: lá léimh agus taispeantas d’earraí cuimhneacháin, Celbridge House Hotel, Cill Droichid. Léirigh Seán Brennan, amhránaí is scríbhneoir ón Corrchoill, a dhá bailéad nua, We Remember the People of Easter 1916 agus Seán Mac Diarmada ag an imeacht 3 Nollaig. Láinseáil oifigiúil de Comóradh Céad Bliana 1916 Maigh Nuad in Áras na nGásóg, Maigh Nuad. 38