2016 1 Eanair. Chan daltaí ó Cór Scoil Mhuire, An Droichead Nua ag láinseáil Cláir Comóradh 1916 an Stáit ag an tIonad Comhdála Náisiúnta, Baile Átha Cliath, imeacht a thaifeadadh le haghaidh craoladh náisiúnta. “Tá na buachaillí agus cailíni an-chorraithe faoi bheith páirteach san imeacht cinniúnach seo”, adúirt an múinteoir Louise Moore, “agus is slí iontach é dúinn chun tosach a chur le comóradh 40 bliain dár scoil féin”. Thosaigh comóradh 1916 i Maigh Nuad le hÁrdú Bratacha searmanach ag meán lae. Paul Clark, Iar-Shairsint Sear- manach le na Fórsaí Cosanta, a dhearaigh an bratach, a bhí ar crocadh i gCearnóg Tí na Cúirte, Maigh Nuad, ar feadh na bliana. Bhí Michael Quinn ó Maigh Nuad ina Chomhordaitheoir ar Chomórtas Filíochta Idirnáisiúnta eagraithe ag Reclaim the Vision of 1916, tionscnaíocht saoránach féin-mhaoinithe. Eagraíodh an imeacht faoin téama ‘The Vision of 1916. Yesterday, Today and Tomorrow, le Bonn Thomáis Mhic Dhonnchadha mar phríomh-dhuais. 12 Eanair – 1 Meitheamh. Cuireadh an léiríu ‘Kildare and the 1916 Rising’ le Mario Corrigan agus James Durney, ar fáil do 96 scoileanna. 19 Eanair. Láinseáil Pat Nally, Cuanach, leabhrán ‘Carbury 1916 Rising and the War of Independence’. 20 Eanair. Cuireadh an céad léiriú den scannán fáisnéise John Devoy. The greatest of the Fenians, leis an scannannóir Donal Higgins ón Nás i láthair ag Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua. 25 Eanair. Láinseáileadh ‘Little Stories, Little Prints. A 1916 Commemorative Visual Arts Project through Printmaking’, clár bliana de thaispeántais agus ceardlanna ag Músaem Beag Bhaile Átha Cliath, Faiche Stiabhna. Pamela de Brí a chur le chéile agus a chomhordaigh, le cabhair ó Margaret Becker, stiúrthóir agus bainisteoir Stiúideo Priontála Laighin, agus le tacaíocht ó Seirbhís Ealaíon agus Leabharlainne Chomhairle Contae Chill Dara. Bhí cúig ealaíontóir déag ó cheantar Chill Dara páirteach ann. 26 Eanair. Sraith Léachtanna Ghrúpa Staire Aitiúla Dhíseart Diarmada, ‘Archaeology of the Easter Rising, le Franc Myles, Ionad Pobail Theach Diarmada. 30 Eanair. D’óstáil Grúpa Ealaíon An Náis an léiriú ‘Foremost and ready. Kildare and the 1916 Rising’, le James Durney, ag Ionad Cúraim na Sean, An Nás. 4 Feabhra. Ar Lá na Seantuismitheoirí, thug Hannah O’Connor, naionán sinsearach ó Scoil Cailíní na Toirbhearta, Maigh Nuad, ómós dá sinsear, An Banaltra Elizabeth O’Farrell, trí seacadach doiciméid géillte na reibiliúnach a athachtú. 9 Feabhra. ‘Kildare and the 1916 Rising’: léiriú le Mario Corrigan, Ionad Oidhreachta Bhaile Átha Í. 39