40 11 Feabhra. D’eagraigh Coiste Céad Bliain 1916 Maigh Nuad tráth na gceist boird ag Brady’s Clockhouse, Maigh Nuad, mar ocáid tiomsaithe airgid le haghaidh a comóradh céad bliana ar 1916. Bhí portráid Shéamais Uí Chonghaile, deartha agus deonta ag Billy McAndrew, á thaispeáint ag an imeacht, agus ceantáileadh í tar éis an imeacht ar Domhnach Cásca. D’eagraigh Líonra Chill Dara cúrsa ocht seachtaine ‘Women of 1916’ i gcomhoibriú le Bord Oideachais agus Oilíuna Chill Dara agus Chill Mantáin agus an Ionad Breisoideachais agus Traenála, An Nás. D’óstáil Grúpa Staire Ráth Chofaigh an léiriú ‘Foremost and ready, Kildare and the 1916 Rising’, le James Durney, in Ionad CLG Ráth Chofaigh. 15 Feabhra. Láinseáil oifigiúil ag An tOllamh Thomas Dooley, Ollscoil Maigh Nuad, de Through Peace and War: Kildare County Council in the years of Revolution 1899-1926, le Thomas Nelson, ag Teach Chartún, Maigh Nuad. 17 Feabhra. Thionóil Grúpa Staire Áitiúil Chlaonadh agus an bailéadghrúpa Rossa oíche Ceoil, Amhrán agus Filíochta a bhain le Éirí Amach 1916, i gClub CLG Chlaonaodh, Bóthar na Corrchoille. D’óstáil Ionad Acmhainní An Dhroichead Nua an léiriú ‘Foremost and ready, Kildare and the 1916 Rising’, le James Durney. 19 Feabhra. D’óstáil Grúpa Staire Éadain Doire an léiriú ‘Foremost and ready, Kildare and the 1916 Rising’, le James Durney, mar chuid da Seimineár 1916 ag Coláiste Pobail Oaklands, Éadan Doire, Co. Uibh Fháilí. 20 Feabhra. Nochtadh plaic i gcuimhne ar Edward Bridgeman, ball de Chomplacht C, 1ú Cathlán, Oglaigh na hÉireann, taobh amuigh de shiopa Uí Loinsigh, Cill Droichid. D’óstáil Alice’s Restaurant, An Nás, ‘The Unmanageable Revolutionaries’, tráthnóna filíochta agus amhráin. 21 Feabhra. Nocht An Clr. Frank O’Rourke agus Staraí Cónaithe James Durney plaic ag Lawlor’s Hotel, An Nás, i gcuimhne ar dinnéar a eagraíodh d’iar-rannpháirtithe 1916 ó Chill Dara faoi Aibreán 1949. 23 Feabhra. Reachtáileadh ‘Remembrance and Rebellion 2016 Project’, taispeántas agus ceiliúradh, ag Solas Bhríde, mar chuid d’Fhéile Foghlaimeoirí Sinsearacha Aontais, eagraithe ag an Seirbhís Oideachais Pobail i mBaile Chill Dara. Chuir an nuachtáin The Nationalist and Leinster Times tús le sraith deich airteagail faoi daoine ó Chill Dara le baint acu le Éirí Amach 1916. Sraith Léachtanna le Grúpa Staire Áitiúil Dhíseart Diarmada, ‘Ireland and India – Shared Histories, le Kate O’Malley, in Ionad Pobail Theach Diarmada. Léacht le Cumann Staire Maigh Nuad, ‘Patrick Colgan of the Maynooth 15’, le John Colgan. 28 Feabhra. Láinseáil An Clr. Brendan Weld, Méara Chill Dara, taispeántas faoi Eamonn Ó Modhráin, inar léiríodh aistear idé-eolaíoch náisiúnaí agus poblachtaigh suntasach ó Bhaile an tSaghasaigh,