41 An Currach, ag Geallaraí Mhic Cionaoith, Ionad Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua. Tháinig ball dá chlainn, Robert Doyle, Áth Garbháin, ar na déantain a bhí a thaispeáint, agus áiléar a ghlanadh amach aige i 2010. Leanadh leis an taispeántas go 18 Márta, agus tar éis sin cuireadh ar siúl é i na leabharlanna go léir i gContae Chill Dara. 1-15 Márta. D’eagraigh Scoil Muire Sóisearach, Baile Uí Mhaine, sraith d’imeachtaí, ina measc ceol beo, scéalta 1916 a roinnt, rince, drama tóstail, searmanas ardaithe bratacha agus an Forógra a léamh. 2 Márta. Láinseáil Cumann Staire Chill Dara Kildare Town. A Year in the Life, leabhar a rinne comóradh ar Éirí Amach 1916 agus an saol i mBaile Chill Dara, a cuireadh le chéile faoi churam Joe Connelly agus Mario Corrigan. Tar éis seo, bhí léiriú de ‘Foremost and ready, Kildare and the 1916 Rising’, le James Durney. Láinseáil Ollscoil Maigh Nuad cartlann ar-líne, Tionscadal ‘Letters of 1916’ leis an Rannóg Daonnaiochta Digiteacha, ina raibh litreacha a scríobhadh idir Samhain 1915 agus 31 Deireadh Fómhair 1916. 4 Márta. Rinne Larry Ward léiriú ar Máire Ní Raghallaigh, ball bunaidh de Chonradh na Gaeilge san Nás, i nGael-Choláiste Chill Dara. 5 Márta. Little Stories, Little Prints: ceardlann priontaíochta do pháistí i Leabharlann Pobail Maigh Nuad. 8 Márta. Thug Big Mountain Productions, Two Tube agus RTÉ 2FM cuireadh do dhaoine idir 11 agus 17 bliana d’aois i gCill Dara scannán nó clos-léiriú nóiméid amháin a chruthú chun a bhfreagairt pearsanta ar Lá an Fhoróga a chlárú nó a léirmhíniú, le haghaidh clár fáisnéise leath-uaire – ‘Project Proclamation’. Chun Seachtain Náisiúnta na gCrann agus 1916 a chomóradh, cuireadh crann darach, a dheonaigh Comhairle Crann na hÉireann, ag Scoil Chonnla agus Mhuire, An Droichead Nua. D’óstáil Trúpa 23 Gasóg Chill Dara, Na Solláin, léiriú de ‘Foremost and ready, Kildare and the 1916 Rising’, le James Durney, ag Scoil Náisiúnta na Sollán. 10 Márta. Eagraíodh ceardlann d’aosaigh agus do pháistí chun focail agus miniú Amhráin na bhFiann a fhoghlaim, mar chuid de Seachtain na Gaeilge, i Leabharlann Pobail An Náis. 11 Márta. D’óstáil Iar-Bhunscoil An Churraigh, i dteannta le na Fórsaí Cosanta, ‘Ireland from 1916 to 2016’ ag Giomnáisiam An Churraigh. Bhí pearsanra míleata i láthair chun gunnaí agua fearas a d’úsáideadh i 1916 a thaispeáint. D’eagraigh Ardscoil na Trionóide, Baile Átha Í, lá d’imeachtaí comórtha. D’eagraigh Iar-Bhunscoil an Teaglaigh Naofa, An Droichead Nua, lá d’imeachtaí comórtha, ina measc léirithe agus drama tóstail. 12 Márta. D’eagraigh Cumann Seandálaíochta Chontae Chill Dara seimineár, ‘Remembering 1916’, i Killashee House Hotel, An Nás. I measc na cainteoirí bhí an tOllamh Roy Foster; An tOllamh Raymond Gillespie, Ollscoil Maigh Nuad; Hugh Crawford, Uachtarán CSCCD; An Dr. Darragh Gannon, Ard-Mhúsaem na hÉireann; Mario Corrigan, Leabharlannaí Feidhmeannach, Rannóg Staire Áitiúil, Comhairle Contae Chill Dara; An Dr. Séamas Ó Maitiú; Gerard Long agus An Briogáidire-Ghinearál John Martin (Ar Scor). 14 Márta. D’óstáil Líonra Chill Dara agus Seirbhís Oideachais an Pobail (BOO CD/CM) imeacht in Eaglais na Príomh-Sráide, An Nás, chun Lá Idirnáisiúnta na mBan 2016 a cheiliúradh. Mar príomhchainteoir bhí Marja Almqvist, Bunaitheoir an Yarn School, scoil teicstíleach pobail-bhunaithe sa Droichead Órga, bainisteoir ar an dtionscadal ‘77 Women Commemoration Quilt’, a forbraíodh i gcomh-oibriú le Tionscadal Athchóirithe Dhúin Richmond. D’óstáil Probus, An Nás an léiriú ‘Foremost and Ready, Kildare and the 1916 Rising’, le James Durney, ag an Town House Hotel, An Nás. D’óstáil Priosúin Lár na Tíre an léiriú ‘Foremost and Ready, Kildare and the 1916 Rising’, le James Durney.