42 15 Márta. Lá an Fhorógra. Tionóladh searmanais speisialtaiI scoileanna thar an chontae inar ardaíodh an Bratach Náisiúnta agus léadh an Forógra. I mórán scoileanna, bhí imeachtaí eile mar céilithe, ceadail ceoil agus léamha. I Scoil Náisiúnta Theach an Dá Mhíle, bhí sé d’onóir ag Shaun Pearse, ó Rang a Cúig, mac mic garpháiste le Séamas Ó Conghaile, an bhratach a ardú. Bhí Aileen Sheridan, garneacht le Tomás Mac Donnchadha, ina aoí ann freisin. I Scoil Bhríde, Cill Chuillinn, d’ardaigh an dalta Jack Carroll an Bratach Náisiúnta. Throid a shin-sin-seanathair Peter Celestine McPartlin, mar bhall de na Hibernian Rifles i 1916. Bhí Bernie Campbell, cónaítheoir ó Ráth Chofaigh, faoi bhun cúig mí d’aois nuaír a bhris Éirí Amach 1916 amach i mBaile Átha Cliath. D’ardaigh sé an Bratach ar an lá i Scoil Náisiúnta Naomh Mochua. I Scoil Íde, Cill Midhe, chaith Aaron Buckley boinn a sheanathair ag searmanais árdú na Bratacha agus léimh an Fhorógra. I láthair ag an searmanas i Scoil An Urnaí bhí beirt garpháistí de gharpháistí Shéamais Uí Chonghaile, Megan Broughall Pearse agus Gavin Brennan Pearse. I Scoil Naíonán Chonnla, An Droichead Nua, d’ardaigh Louis Brugha, mac le garpháiste Chathal Brugha, agus a athair Ruairí Brugha, an Bratach Náisiúnta. 16 Márta. Láinseáil Grúpa Staire Áitiúil An Dhroichead Nua Newbridge in 1916 in Ionad Bord na Móna, in iar-Sheomra Léamh agus Áineasa Bearaicí An Dhroichead Nua. 17 Márta. Bhí téama a bhain le 1916 ag móran de pharáidí Lá le Pádraig i gContae Chill Dara. ‘An Saol i mBaile Átha Í i 1916’ a bhí mar téama ag paráid Bhaile Átha Í. ‘1916 go 2016 -100 bliain á cheiliúradh’ a bhí mar téama ag paráid An Dhroichead Nua, agus bhí Banna Píob agus Druma Ord na nIar-Saighdiúirí chun tosaigh ann. Bhí Tom Malone, Uachtarán Saoil ar Chlub Mhuire CLG, go raibh baint ag a chlann leis an Éirí Amach, ina cheannaire ar pharaid Léim an Bhradáin. ‘Súil siar ar 1916’, Amharclann an Mhóta, An Nás, Comórtas drámaíochta trí Ghaeilge, ar oscailt do gach grúpa óige/ drámaíochta/ scoil lonnaithe i gCo. Chill Dara amháin. 19 Márta. ‘A salute to 1916’: taispeántas ag Club Gailf Bhaile an Chradógaigh, le Pat Cullen. 20 Márta. Láinseáil Barbara Dunne, pianadóir agus cumadóir ó Chill Droichid, dlúthdiosca sa Victorian Tea Rooms, Straffan Antiques, Barberstown, le sé fonn déag claisiceach Gaelach, taifeadta mar cheol don piano. 22 Márta. Cuireadh tús le Sraith Léachtanna Coiste Comórtha 1916 Bhaile Átha Í in Ionad Ealaíon an Phobail, Sráid Woodstock, Baule Átha Í, le ‘Foremost and ready , Kildare and the 1916 Rising’, le James Durney. D’óstáil Eoghan Corry caint stairiúil faoi Ard Cloch agus Éirí Amach 1916 i CLG Ard Cloch, le scéalta ó sliochtnóid de dhaoine a bhí páirteach ann. 23 Márta. Cuireadh Madame de Markievicz on Trial, drama a scríobh Ann Matthews, agus a léirigh Anthony Fox, i láthair in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua. 24 Márta. Láinseáil Irish Life and Lore The 1916 Rising Oral History Collection Deardaoin an Chásca in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua. San imeacht seo bhí naoi dtaifead a chur Maurice O’Keeffe le chéile, léirithe ag baill clainne de Tom Byrne, Eagraí do Chontae Chill Dara; Domhnall Ua Buachalla, Complacht Maigh Nuad, Óglaigh na hÉireann; Pat agus Jim Dunne, Complacht An Chill, Óglaigh na hÉireann; Thomas Harris, Complacht na Corrchoille, Óglaigh na hÉireann; Seán McGlynn, Mainistir Eimhín, Garastún Aontais Bhaile Átha Cliath Theas; Frank Burke, Cairbre, Garastún Ard-Oifig an Phoist; Eamon Broy, Ráth Iomgháin, Póilíní Chathair Átha Cliath; An Captaen Harry de Courcy Wheeler, Oifigeach Foirne, Arm na Breataine.