43 26 Márta. Tionóladh searmanas eagraithe ag Celbridge Guided Tours chun Éirí Amach 1916 a chomóradh ag an Stiall ag geataí Theach Bhaile an Chaisleáin Sa tsearmanas bhí amhráin, léamh an Fhorógra agus ardú Bratacha na hÉireann. ‘Chuir An Nuadha Players ‘Conquered not we were’, a scríobh agus a léirigh Martina O’Reilly, i láthair i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad. Thosaigh imeachtaí Mhainistir Eimhín 1916 le paráid le Gasóga aitiúila, Banna Píob Bhaile Átha Í agus Lord Edward’s Own Re-enactmant Group. Leagadh fleasc ag leacht 1798 agus léigh páistí áitiúla an Forógra. Bhí mór-athachtú ar Chath Aontais Bhaile Átha Cliath Theas. Eagraíodh ocáid stáit ag Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath ar Satharn an Cásca do breis agus 4,500 gaolta leo siúd a bhí páirteach san Éirí Amach. D’fhreastail roinnt mór de mhuintir na rannpháirtithe ó Chontae Chill Dara ar an ocáid, ina measc Colette Collins, An Bhuaile, a chaith boinn 1916 a h-athair James Prendergast, nach maireann. Tháinig Roger agus Viv O’Neill, garpháistí leis an Ceannfort James O’Neill, Léim an Bhradáín, ó Pietermaritzburg, Cúige Natal, An Afraic Theas, le haghaidh Comóradh 1916. Thóg O’Neill, iar-rannpháirtí ó 1916, áit Shéamais Uí Chongaile mar cheannaire ar Arm Cathartha na hÉireann. D’eagraigh Coiste Pharáid Lá Fhéile Phádraig Léim an Bhradáin imeacht Éirí Amach na Cásca. Thosaigh sé ag Stáisiún Dóiteán Lána an Mhuilinn, agus lean se ar aghaidh go h-áras teaghlaigh cheannaire Airm Cathartha na hÉireann, James O’Neill, ag barr Ascail Mhic Giolla Dhuibh. Bhí an Captaen Deirdre Carbery, ón Nás, Fórsaí Cosanta, ina reachtaire ag Comóradh Stáit 1916 ag Ard-Oifig an Phoist. Thug sí aitheantas dá sin-seanathair, Charles Carbery, a fhreastail le ceannaire na reibiliúnach Éamonn Ceannt le linn an Éirí Amach. Tionóladh ‘Road to Rebellion: Songs that roused a nation’, an céad ceann de cúig ceolchoirm thar an contae, a scríobhadh ag Mario Corrigan, in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua. Léirigh Philip Scott, Sophie O’Carroll, Donal Hennessey agus Liam Quinlivan ceol agus léimh ó thréimhse 1916. 27 Márta. Nochtadh plaic cuimhneacháin 1916 ag Gairdín Comórtha Bhaile Chill Dara ar maidin Domhnach Cásca, le Mary O’Connor, Cathaoirleach Ghrúpa Oidhreachta Bhaile Chill Dara, Pat Allen, Uachtarán Chumann Staire Bhaile Chill Dara, comhairleoirí áitiúla agus baill den phobal i láthair. Nocht Joe Harris, nia le iar-rannpháirtí 1916 Tom Harris, plaic Foróga i Sráidbhaile An Bhaile Nua ar Domhnach Cásca. Eagraíodh Paráid na Cásca san Nás ag dul leis an comóradh ar fud na tíre. Éirí Amach 1916 a bhí mar téama an pharáid. Chuaigh teach tabhairne Paddy Murphy, An Baile Mór, le meoin 1916 thar Deire Seachtaine na Cásca, agus Pat Murphy agus a fhoireann gléasta in éidí na linne. D’fhreastail roinnt mór de na chustaiméirí gléasta in éidí seanré, agus tugadh an céad deoch dóibh ar phraghas 1916.