44 28 March. Ar Luan Cásca, rinne Coiste Céad Bliain 1916 Maigh Nuad, i dteannta le na céadta i Maigh Nuad agus níos faide amach, machnamh ar gaisce an cúigear déag a mháirseáil chuig Ard-Oifig an Phoist chun páirt a ghlacadh san Éirí Amach. Bhí gaolta le deichniúir acu i láthair, agus bronnadh plaiceanna orthu ag An Clr. Brendan Weld, Méara Chill Dara, agus Ted Robinson, Bainisteoir Ginearalta, Glenroyal Hotel, Maigh Nuad, a urraigh na cuimhneacháin. Rinne Grúpa Feithiclí Míleata na hÉireann athachtú ar láthair catha ón Éirí Amach, agus bhí bratpáirtithe i láthair ó Ghrúpaí Iar-Shaighdiúirí na Fórsaí Cosanta, Gasóga Maigh Nuad, agus Banna Práis agus Feaga Mhuire. Léirigh An Nuadha Players ‘Conquered Not We Were, ag tosnú ag Coláiste Phádraig agus ag críochnú ag Teach Chartún, Maigh Nuad. Tionóladh ‘Road to Rebellion: Songs that roused a nation’, an dara cheann de cúig ceolchoirm thar an contae, a scríobhadh ag Mario Corrigan, in Ionad Ealaíon Bhruach na hAbhann, An Droichead Nua. Léirigh Philip Scott, Sophie O’Carroll, Donal Hennessey agus Liam Quinlivan ceol agus léimh ó thréimhse 1916. Ghlac Grúpa Drámaíochta Óige na Gríse páirt i Reflecting the Rising le RTÉ. Sraith Léachtanna Choiste Comóradh 1916 Bhaile Átha Í, in Ionad Éalaíon an Phobail, Sráid Woodstock, Baile Átha Í: ‘Saving the honour of Tipp – Tipperary in 1916’, leis An Dr. Des Marnane. 29 Márta. Léigh An tSáirsint James Pearse, Mullach Caise, mac garpháiste le Séamas Ó Conghaile, an Forógra ag Comóradh an Stáit ar Shéamais Ó Conghaile ag Halla na Saoirse. Ar 23 Márta, d’fhreastail sé ar Áras an Uachtaráin thar cionn a chlann. Phós Aideen, iníon Shéamais Uí Chonghaile Hugh Ward ó Muineacháin, agus chónaigh siad ar Bóthar Bhaile Átha Cliath, An Nás. Seanmháthair an tSáirsint Pearse ab ea í. Sraith Léachtanna Grúpa Staire Áitiúla Dhíseart Diarmada: ‘Remembering War and Revolution’ le Brian Hanley, Ionad Pobail Theach Diarmada. Leirigh Féile Dearbáí Chill Dara taispeantas ar feadh seachtaine in Áras Bhríde. Ghlac Tommy Lee, deich mbliana d’aois, Stage Door and More Drama Group, Baile Eoin, páirt sa chlár RTÉ 1 ‘The 1916 Challenge’. Thaifead se a radhairc ag 12 Sráid Henrietta agus bhí páirt dalta scoile i 1916 aige.